10.12.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
197

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.12.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR  NO:114

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 09.12.2020 tarih ve 3144 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından  25/11/2020 tarihinde  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No:181 adresinde yapılan inceleme sonucunda 2 aydır kaçak su kullanıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu olan adresdeki 5585 Abone nolu Şükran MALKOÇ mükellefi tarafından 40 m3 kaçak su  kullanıldığı 25/11/2020 tarihinde tutanak altına alınmış olup, tüketimin mesken tarifesine göre 5585 Abone Nolu (TCKNo:109********)Şükran MALKOÇ‘a 134.05TL(Yüzotuzdörtlirabeşkuruş) para cezası verilmesine verilen cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:115

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen işleri Müdürlüğünün 10.12.2020 tarih ve 3153 sayılı teklif yazısı ile;  Sebahattin SAĞDIÇ’ın 08/12/2020 tarih ve 1371 sayılı ve (TCKNo:316********)Ferudun IŞIK’ın 08/12/2020 tarih ve 1370 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait Gökçetepe Mahallesi, İ17D23A1A pafta, 233 ada, 1 parselde bulunan 5 nolu dükkanın devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu taşınmazın kiralama ihalesi 23/01/2020 Perşembe günü yapılmış ve Sebahattin SAĞDIÇ ile 24/01/2020 tarihinde, 15/01/2023 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 1. maddesi gereğince kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de  ihalenin tüm şartlarının  aranarak, devir edilecek 5 nolu dükkanın  varsa kira borçları ödenip, (TCKNo:270********) Sebahattin SAĞDIÇ’ın 24/01/2020 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 24/01/2020 tarihli 360627 nolu 297,27 TL, 1532 nolu 458,73 TL ve 1534 nolu 216,00 TL’lik toplam 972,00 TL tutarında ki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip,kiracılık hakkının iptal edilerek, kira süresinin 01/01/2021 tarihinden başlatılarak 15/01/2023 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Ferudun IŞIK tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10.12.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.