17.12.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
186

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.12.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 116

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 2020/3449 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Selma ARSLAN: Mıhlı Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi No:56

KARAR  NO:117

KARAR ÖZETİ:Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 3451 sayılı teklif yazısı ile (TCKNo:235********) Fırat ANGIN’ın  17/12/2020 tarih ve 1392 sayılı ve (TCKNo:235********)  Hüseyin ANGIN’ın 17/12/2020 tarih ve 1393 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait Sahil Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 4 nolu yazıhanenin devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu taşınmazın kiralama ihalesi 02/08/2019 günü yapılmış ve Fırat ANGIN ile 21/08/2019 tarihinde, 01/08/2022 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 1. maddesi gereğince kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de  ihalenin tüm şartlarının  aranarak, devir edilecek 4 nolu yazıhanenin  varsa kira borçları ödenip, Fırat ANGIN’ın 21/08/2019 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 20/08/2019 tarihli 1219 nolu 1.072,08 TL ve 348387 nolu 1.081,92 TL’lik toplam 2.154,00 TL tutarında ki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip, kiracılık hakkının iptal edilerek, kira süresinin 01/01/2021 tarihinden başlatılarak 01/08/2022 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Hüseyin ANGIN tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

17.12.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.