12.09.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
282

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.09.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:112

KARAR ÖZETİ: Tutanak

11.09.2019 tarih ve 2371 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu da Cuma günleri kurulmakta olan gıda pazarında, Belediyemiz Zabıtaları tarafından, Pazar esnaflarına ürünlerinin üzerine koymak üzere fiyat etiketi dağıtılmaktadır. Ayrıca Pazar esnaflarının sattıkları ürünlerine devamlı olarak fiyat etiketleri koymaları konusunda sözlü olarak uyarılmakta olup; söz konusu Cuma günü kurulan gıda pazarında İbrahim AKGÜN isimli pazar esnafının, Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılan denetimlerde; ürünlerine fiyat etiketi koymadan sattığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili 06/09/2019 tarih ve 000053 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13. Maddesinin (L) bendi “Mallara etiket konulmasına aykırı hareket edilmesinin yasak olduğu…” hükmü ve yine aynı kanunun 14. maddesinin 1-a bendinde belirlenen 2019 yılı idari para ceza miktarı doğrultusunda ilgilisi İbrahim AKGÜN’e 186,00TL(Yüzseksenaltılira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:113

KARAR ÖZETİ: Tutanak

11.09.2019 tarih ve 2372 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu da Cuma günleri kurulmakta olan gıda pazarında, Belediyemiz Zabıtaları tarafından, Pazar esnaflarına ürünlerinin üzerine koymak üzere fiyat etiketi dağıtılmaktadır. Ayrıca Pazar esnaflarının sattıkları ürünlerine devamlı olarak fiyat etiketleri koymaları konusunda sözlü olarak uyarılmakta olup; söz konusu Cuma günü kurulan gıda pazarında Elif ÜZEL isimli pazar esnafının, Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılan denetimlerde; ürünlerine fiyat etiketi koymadan sattığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili 06/09/2019 tarih ve 000054 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13. Maddesinin (L) bendi “Mallara etiket konulmasına aykırı hareket edilmesinin yasak olduğu…” hükmü ve yine aynı kanunun 14. maddesinin 1-a bendinde belirlenen 2019 yılı idari para ceza miktarı doğrultusunda ilgilisi Elif ÜZEL’e 186,00TL(Yüzseksenaltılira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:114

Belediyemiz Encümeni 12.09.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

11.09.2019 tarih ve 2373 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu da Cuma günleri kurulmakta olan gıda pazarında, Belediyemiz Zabıtaları tarafından, Pazar esnaflarına ürünlerinin üzerine koymak üzere fiyat etiketi dağıtılmaktadır. Ayrıca Pazar esnaflarının sattıkları ürünlerine devamlı olarak fiyat etiketleri koymaları konusunda sözlü olarak uyarılmakta olup; söz konusu Cuma günü kurulan gıda pazarında Sevim DÖNMEZ isimli pazar esnafının, Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılan denetimlerde; ürünlerine fiyat etiketi koymadan sattığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili 06/09/2019 tarih ve 000055 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13. Maddesinin (L) bendi “Mallara etiket konulmasına aykırı hareket edilmesinin yasak olduğu…” hükmü ve yine aynı kanunun 14. maddesinin 1-a bendinde belirlenen 2019 yılı idari para ceza miktarı doğrultusunda ilgilisi Sevim DÖNMEZ’e 186,00TL(Yüzseksenaltılira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:115

KARAR ÖZETİ: Tutanak

11.09.2019 tarih ve 2374 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu da Cuma günleri kurulmakta olan gıda pazarında, Belediyemiz Zabıtaları tarafından, Pazar esnaflarına ürünlerinin üzerine koymak üzere fiyat etiketi dağıtılmaktadır. Ayrıca Pazar esnaflarının sattıkları ürünlerine devamlı olarak fiyat etiketleri koymaları konusunda sözlü olarak uyarılmakta olup ;söz konusu Cuma günü kurulan gıda pazarında Mehmet DÖMEKE isimli pazar esnafının, Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılan denetimlerde; ürünlerine fiyat etiketi koymadan sattığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili 06/09/2019 tarih ve 000057 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında.Kanunun 13. Maddesinin (L) bendi “Mallara etiket konulmasına aykırı hareket edilmesinin yasak olduğu…” hükmü ve yine aynı kanunun 14. maddesinin 1-a bendinde belirlenen 2019 yılı idari para ceza miktarı doğrultusunda ilgilisi Mehmet DÖMEKE’e 186,00TL(Yüzseksenaltılira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:116

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Zümrüt Sokak No:2 adresinde; tapuda İ17D18D4C pafta, 127 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çatı katının kapatıldığı Cüneyt TAŞÇI’nın Valilik Makamına vermiş olduğu 01.08.2019 tarihli şikayet dilekçesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 06.09.2019 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Zümrüt Sokak No:2 adresinde ; tapuda İ17D18D4C pafta, 127 ada, 1 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Aydın YILDIZ’a 2.418,48TL.(ikibindörtyüzonsekizlira kırksekizkuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:117

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Güneşli Sokak No:2 adresinde; tapuda İ17D18D4C pafta, 168 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çatı katının kapatıldığı Cüneyt TAŞÇI’nın Valilik Makamına vermiş olduğu 01.08.2019 tarihli şikayet dilekçesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 06.09.2019 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Güneşli Sokak No:2 adresinde ; tapuda İ17D18D4C pafta, 168 ada, 25 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Vahtetdin TEKİN’e 3.613,49 TL.(üçbinaltıyüzonüçlira kırkdokuzkuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:118

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti.denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848535 Yibf nolu B Blok inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi Personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 10.09.2019 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Fatma ŞAHİN’e 2.763,47TL.(ikibinyediyüzaltmışüçlira kırkyedikuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:119

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti.denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848535 Yibf nolu B Blok inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi Personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 10.09.2019 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Mehmet SALAR’a 2.763,47TL.(ikibinyediyüzaltmışüçlira kırkyedikuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:120

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti.denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848527 Yibf nolu A Blok inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi Personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 10.09.2019 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi İbrahim CİVİL’e 2.763,47TL.(ikibinyediyüzaltmışüçlira kırkyedikuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:121

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti.denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848527 Yibf nolu A Blok inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi Personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda şikayete konu olan yer 10.09.2019 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde ; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Tamer KARAKAYA’ya 2.763,47TL.(ikibinyediyüzaltmışüçlira kırkyedikuruş) para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

12.09.2019 tarihli Encümen 10 adet karardan ibarettir