19.09.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
382

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.09.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:122

KARAR ÖZETİ: Bütçe

5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısı Başkanlık Makamınca incelenerek herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmemiş olup; 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2020 yılını izleyen iki yılın ( 2021–2022 ) bütçe tahminlerini içeren bütçe, Encümenimizce 29.08.2019 tarih ve 2019/106 sayılı Encümen Karar ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış ve yapılan inceleme sonucu 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2020 yılını izleyen iki yılın ( 2021–2022 ) bütçe tahminlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:123

KARAR ÖZETİ: Genel

Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir kısmının ayrılmasına, geriye kalan kısımlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:124

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu Gençlerbirliği Amatör Spor Kulübününün 16.09.2019 tarih ve 1570 sayılı dilekçesi ile Küçükkuyu sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimizi spora kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim görmekte olan sporcuların ihtiyaçlarının (sağlık,konaklama vb.) karşılanması anlamında oluşabilecek eksiklikleri gidermek amacıyla maddi destek sağlanması hususundaki talepleri Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 02.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği 6.000,00TL(Altıbinlira) nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:125

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu İlkokul Müdürlüğünün 05.09.2019 tarih E.16053261 ve 17.09.2019 tarih ve E.1724871 sayılı yazılı talepleri Encümenimizce değerlendirilmiş olup; eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere talep edilen 2 adet renkli yazıcı(Epson L386 veya L3060 Marka ) ihtiyacın Belediyemiz tarafından alınmasının uygunluğuna , ayrıca talep edilen sınıf kitaplığı ve öğrenci dolabı için ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilerek kurumumuz personeli tarafından yaptırılmasına ve yapılacak giderlerin bedellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:126

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ertan Bayram İLHAN: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:6

Hüseyin ÇALIŞIR: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:29

Hasan MISTIN: Sahil Mahallesi, Zincirlikuyu 1.Sokak No:4

Hüseyin ÇELİK: Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi No:32

 

 

19.09.2019 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.