13.01.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
1171

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.01.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:03

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.01.2022 tarih ve 0091 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 29/12/2021 tarihinde saat:10:45’de (Vergi No:814*******) Ş** M******** T**. A.Ş. ismi ve ünvanı aynı olan Beldemiz G******** M********, A****** C****** No:* adresinde bulunan işyerine yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgili Ş** M******** T**. A.Ş. ye 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:04

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.01.2022 tarih ve 0092 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 29/12/2021 tarihinde saat:12:15’de (Vergi No:948*******) Y*** M********** A.Ş. (A***) ismi ve ünvanı aynı olan Beldemiz M**** M********, A**** A******* C****** No:2*/A adresinde bulunan işyerine yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgili Y*** M********** A.Ş.  (A***)  2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:05

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.01.2022 tarih ve 0093 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 29/12/2021 tarihinde saat:11:15’de (Vergi No:900*******) U**** P***** İ**. T** .T**.G***.S**.T**.L**.Ş**. ismi ve ünvanı aynı olan Beldemiz M**** M********, Z****** H**** S**** No:1* adresinde bulunan işyerine yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. Maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgili U**** P***** İ**. T** .T**.G***.S**.T**.L**.Ş**. ye 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.01.2022 tarih ve 0094 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 29/12/2021 tarihinde saat:10:15’de (Vergi No:734******) S** M***** ismi ve ünvanı aynı olan Beldemiz G******** M********, B**** 6. S**** No:2* adresinde bulunan işyerine yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgili S** M*****  e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 12.01.2022 tarih ve 0124 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 29/12/2021 tarihinde saat:11:00’de (Vergi No:203*******) C********** C.S.T.M. A.Ş. ismi ve ünvanı aynı olan Beldemiz M**** M********,  A**** A******* C****** No:6/A adresinde bulunan işyerine yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliği ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan ilgili C********** C.S.T.M. A.Ş.ye 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:08

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.01.2022 tarih ve 0099 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemizden 24.09.2021 tarihinde emekli olan Mali Hizmetler Müdürü N**** S******’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 2021 yılı 10. Ayında  kesilen 155.657,08 TL Emekli İkramiyesi ödemesi; ilgili yılda değil, 2022 yılı Ocak ayında İller Bankası hesabımızdan tahakkuk edilerek kesinti gerçekleşmiştir. Söz konusu ödemenin geçmiş yıl mevcut bütçe tertibimizden kesilmemesi ve tahakkukun 2022 yılına sarkması neticesinde bu öngörülemeyecek hususta doğru ekonomik kodda ödenek yetersizliği söz konusu olduğundan; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38. Maddesi; … bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak  üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla en az % 5 ödenek konulur…” hükmüne istinaden; yaşanan kod sıkıntısının giderilmesi amacıyla 09.1.1.01 Personel Giderlerini Karşılama kodunda bulunan 100.000,00TL ve 09.6.1.01 Yedek Ödenek tertibinden 55.657,08 TL olmak üzere toplam 155.657,08 TL’nin, 01.01.6.01 Ödül ve İkramiyeler ekonomik kodu açılarak açılan  koda  aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

13.01.2022 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.