14.02.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
332

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.02.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:18

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Bali İsmet DÖNMEZ : Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık Sokak No:10

KARAR NO:19

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıta Amirliğine 08.02.2019 tarihinde, Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi ,No:26 adresinde bulunan işletmeciliği Yeni Mağazacılık A.Ş.’ne ait A 101 unvanlı işyerinde bazı temizlik ürünlerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğu ile ilgili gelen şikayet üzerine Belediyemiz Zabıtaları tarafından aynı  işyerine yapılan kontrolde bazı temizlik ürünlerinde etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğu tespit edilerek tutanak altına alınmış olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun 54. Maddesi ile  5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliği gereği anılan adresde bulunan  A 101 unvanlı Yeni Mağazacılık A.Ş.’ne 320.00TL(üçyüzyirmilira) TL para cezasının yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

14.02.2019  tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.