14.07.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
276

Belediye Encümeninin 14.07.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:119
Belediyemiz Encümeni 14.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemize ait katı atık bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Beldemiz Küçükkuyu ve köylerine ait katı atıklar Ayvacık Belediyesi çöp döküm yerine dökülmektedir. Yaz dönemi başlamadan Kurumumuz tarafından dökülen çöplerin döküldüğü çöp döküm yerinin çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla çalışacak olan iş makinesi için Ayvacık Belediyesine 1.500 (Binbeşyüz) litre mazotun verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:120
Belediyemiz Encümeni 14.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da 15/06/2016 tarihi itibari ile inşaat yasakları başladığı halde ALO ZABITA 153 nolu telefon hattı aranarak mahallelerde inşai faaliyetlerin olduğu ve rahatsızlık verildiği şikayetleri gelmiştir. Belediyemiz zabıtaları ve Fen İşleri personeli ile yapılan denetimlerde Beldemizin muhtelif cadde ve sokaklarında inşaat yasağı olmasına rağmen inşai faaliyette bulundukları ve görüntü kirliği oluşturarak haklarında zabıt varakası tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Zabıta Amirliğinin 14.07.2016 tarih ve 20162025 sayılı yazısında, inşaat yasağına uymadığı için Ali Rıza CANITEZ’e 21.06.2016 tarihli 000572 sayılı zabıt varakası yazılmış ve 30.06.2016 tarih ve 117 sayılı Encümen Kararının 6 nolu maddesinde onanmıştır. Ancak zabıt varakasının sehven yazıldığı , aynı inşaat ile ilgili zabıt varakası Abdurrahman TAŞDEMİR adına yazıldığı ve onandığı anlaşılmıştır. Sehven kesilen ve 30.06.2016 tarih ve 117 sayılı Encümen Kararının 6 nolu maddesinde onaylanan zabıt varakası ve cezai işlemin iptaline,
2- Mıhlı Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak üzerinde müteahhit Durmuş DAŞKIN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 28.06.2016 gün ve 000581 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Durmuş DAŞKIN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde müteahhit Durmuş DAŞKIN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 23.06.2016 gün ve 000578 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Durmuş DAŞKIN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- Mıhlı Mahallesi üzerinde müteahhit Gültekin YAPRAK tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 28.06.2016 gün ve 000582 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Gültekin YAPRAK’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- Mıhlı Mahallesi Karaca Life İnşaatını yapan İbrahim KARACA tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 03.07.2016 gün ve 000604 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden İbrahim KARACA’ya kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- Gökçetepe Mahallesi üzerinde Nazmi TOK tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2016 gün ve 000576 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Nazmi TOK’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- Hüseyin KÖSE adlı şahıs kendisine ait karpuzları traktör ile Belediyenin önüne dökerek görüntü kirliliği oluşturduğu 11.07.2016 tarih ve 000605 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesine göre Hüseyin KÖSE’ye kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:121
Belediyemiz Encümeni 14.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kanalizasyona Bağlanma
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet ÇİFTÇİ Mıhlı Mahallesi Ada Sokak No:15
Zeliha TÜRKER Mıhlı Mahallesi Yatırım 3. Sokak No:10
Ali GOLOĞLU Mıhlı Mahallesi Yatırım 3. Sokak No:10
Şaban GÜNDOĞDU Mıhlı Mahallesi Yatırım 4. Sokak

KARAR NO:122
Belediyemiz Encümeni 14.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Özcan BAYRAM’ın 13.07.2016 tarih ve 20161206 kayıt sayılı dilekçesinde Sahil Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:14’de bulunan binasının foseptiğinin (4843-5888 ve 5380 nolu su abonelikleri) Belediye vidanjörleri tarafından çekilerek su faturasına eklenen atıksu bedelinin su faturalarınızdan çıkartılması talebinde bulunmuştur. 29.01.2015 tarih ve 07 Encümen Kararı ile Özcan BAYRAM’ın binasının fosseptiğinin Belediye vidanjörleri tarafından çekiminin ve atık su bedelinin su faturasına eklenerek tahsil edilmesi kararının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.