14.11.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
322

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.11.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:141

KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemize ait olan (park, otopark, yeşil alan ve Beldemiz içinde oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarında dalında olan zeytinlerin) zeytinliklerde bulunan 2019-2020 yılı mahsulünün 19/09/2019 tarih ve 123 sayılı Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle açık arttırma yapılmak suretiyle ağaç üzerinde satışı ihalesi 17/10/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhaleyi alan istekli süresinde sözleşme yapmadığından ihale bozulmuş ve 07/11/2019 tarih ve 140 sayılı Encümen kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49-51. maddelerine göre tekrar ihaleye çıkılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine 11/11/2019 tarihinde yapılacak ihaleye daha önceki yıllarda zeytin satış ihalelerine girerek teklif veren veya üzerine ihale edilerek sözleşme yapılan istekli olabilecekler ihaleye çağırılmış fakat ihaleye istekli olmadığından ihale iptal edilmiştir.
2019/2020 yılı zeytin mahsulünün olgunlaşmış olması ve dibine düşmesi ile kalitesinin düşeceği, zeytin mahsulünün geniş bir alana yayılmasından dolayı korunmasının güç olması ve idareyi külfete sokması, önümüzdeki günlerde rüzgar ve fırtına ile mahsul dibine dökülerek yağışların başlaması ile de oluşacak sel veya yağmur sularının taşıması ile dibine düşen zeytin mahsulünün diğer parsellere sürüklenmesi ile rekolte kaybının oluşması, yere düşen mahsulün çabuk bozulması, mahsulün dalında olması sebebi ile saklama ihtimalinin olmaması, mahsulün beklemesi durumunda zayi ve zararın oluşması ve bunun gibi sebeplerle mahsülden sağlanacak gelirin azalması üzerine ortaya çıkacak kamu zararının en aza indirilmesi için; 2019-2020 yılı Belediyemize ait olan (park,otopark,yeşilalan ve Beldemiz içinde oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarında dalında olan zeytinlerin) zeytinliklerde bulunan zeytin mahsulü Küçükkuyu Belediyesine ait Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

14.11.2019 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.