21.11.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
184

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21 .11.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:142

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Belediye Meclisimizin 06/04/2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile kamu yararı ve kuruma gelir sağlamak amacıyla  oluşturulan ;Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Çaldıran Sokak ve Mıhlı Mahallesi Yeşilova Sokakta bulunan büfe yerlerinin kiralama süreleri 15/12/2019 tarihinde sona ereceğinden söz konusu büfe yerlerinin  3 yıl süre ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:143

KARAR ÖZETİ: Öğretmenler Günü Etkinlikleri

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kurumumuz tarafından Beldemizde görev yapan ve emekli olan öğretmenlere yönelik 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak kutlama etkinlikleri çerçevesinde hediye verilmesi, yemek ve eğlence düzenlenmesine ait   yapılacak  masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:144

KARAR ÖZETİ: Genel

Irmak Sağlıklı Yaşam ve Spor  Kulübünün 21.10.2019 tarih ve 1702 sayılı dilekçesi ile Beldemizde Mıhlı Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Sokak,Daşkın İnşaat, No:17 adresinde  ikamet eden Lisanslı  Sporcu Furkan ŞAHİN’in Uluslararası Avrupa MUAYTHAİ Federasyonu Uluslararası Antalya MUAYTHAİ Açık Kupası şampiyonasına 10-15 Aralık 2019 EMF katılması   amacıyla yapılan çalışmalarda  sporcunun  ihtiyaçlarının (sağlık,konaklama vb.) karşılanması anlamında oluşabilecek eksiklikleri gidermek amacıyla   maddi destek sağlanması hususundaki talebi, Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 02.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği 1000TL(bintürklirası) nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:145

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan  0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 1.221.300,00TL’nin, 0111-015151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler koduna 7.000,00TL, 0111-032103 Periyodik Yayın Alımları koduna 20.000,00TL, 0111-035304 Geçiş Ücretleri koduna 1.000,00TL, 0139-011101 Temel Maaşlar koduna 12.000,00TL, 0139-011401 Sosyal Haklar koduna 1.000,00TL, 0139-011501 Ek Çalışma Karşılıkları koduna 1.000,00TL, 0139-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 7.000,00TL, 0139-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 9.000,00TL, 0139-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 5.000,00TL, 0139-032303 Elektrik Alımları koduna 10.000,00TL, 0139-035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler koduna 7.000,00TL, 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna 100.000,00TL, 0139-053190 Diğerleri koduna 100.000,00TL, 0320-011101 Temel Maaşlar koduna 6.500,00TL, 0320-011401 Sosyal Haklar koduna 100,00TL,  0320-011501 Ek Çalışma Karşılıkları koduna 100,00TL, 0320-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 10.000,00TL, 0320-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 5.000,00TL, 0320-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 2.000,00TL, 0320-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme koduna 100,00TL,  0320-023401 İşsizlik Sigortası Fonu koduna 500,00TL, 0320-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme koduna 1.000,00TL, 0399-011101 Temel Maaşlar koduna 7.000,00TL, 0399-011401 Sosyal Haklar koduna 1.000,00TL, 0399-011501 Ek Çalışma Karşılıkları koduna 500,00TL, 0399-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 8.000,00TL, 0399-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 2.000,00TL, 0399-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 500,00TL, 0399-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 2.000,00TL, 0421-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 3.000,00TL, 0421-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 1.000,00TL, 0421-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Koduna 1.000,00TL, 0443-011101 Temel Maaşlar koduna 7.000,00TL, 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 80.000,00TL, 0443-012290 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminaları koduna 2.000,00TL, 0443-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 30.000,00TL, 0443-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları koduna 14.000,00TL, 0443-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 8.000,00TL, 0443-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 5.000,00TL, 0443-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 5.000,00TL, 0443-022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 10.000,00TL, 0443-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 5.000,00TL, 0443-065790 Diğerleri koduna 100.000,00TL, 0510-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 20.000,00TL, 0510-032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları koduna 100.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri koduna 30.000,00TL,  0520-032303 Elektrik Alımları koduna 450.000,00TL, 0740-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 7.000,00TL, 0740-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 4.000,00TL, 0820-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 5.000,00TL, 0820-013301 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 2.000,00TL, 0820-036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri koduna 1.000,00TL, 0911-035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri koduna 5.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

21.11.2019 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.