2019 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
462

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.12.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 GÜNDEM : 

1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince 2020 mali yılı içinde uygulanacak   gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi  ile ilgili konunun görüşülmesi. 

2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden çocuk bahçesi olarak  kullanılmak  üzere kiralanan  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar  Mevkii, 283 ada 12 nolu  parseldeki taşınmazın   kira bedeli konusunun görüşülmesi.

3– Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Belediye Hizmet Garajı olarak     kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.

4- 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğine     istinaden  05.10.2016 tarih ve 2016/63 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi