28.11.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
240

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28 .11.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:146

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3027 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir 1.Cadde, No:1 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta, 187 ada, 10 parselde Fuat KARAMAN ve Hissedarlarına ait kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan işyerinin önündeki projesinde veranda olarak gözüken 26 m2’lik alanın üzerine gölgelik (Üstü Sabit Sundurma) yapıldığı ayrıca sundurma üzerine reklam panosu koyulduğundan üst daire maliki tarafından şikayete konu olduğundan projesinde bulunmayan alanlar Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 22.11.2019 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir 1.Cadde, No:1 adresinde tapuda İ17D23A1A pafta, 187 ada, 10 parselde  kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Fuat KARAMAN ve Hissedarlarına 2.067.01TL. (ikibinaltmışyedilira birkuruş) para cezası verilmesine  ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:147

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3029 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi, No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti. denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848527 Yibf nolu A Blok 1 nolu Bağımsız Bölüm inşaatı ile ilgili olarak; 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden  Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 10.09.2019 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Tamer KARAKAYA hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:148

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3030 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti. denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848527 Yibf nolu A Blok 2 nolu Bağımsız Bölüm inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden  Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 10.09.2019 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi İbrahim CİVİL hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:149

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3031 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti. denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848535 Yibf nolu B Blok 2 nolu Bağımsız Bölüm inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden  Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 10.09.2019 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Fatma ŞAHİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:150

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3032 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:114 adresinde; tapuda İ17D18C4B pafta, 241 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Assos Yapı Denetim Ltd.Şti. denetim ve sorumluluğunda yapılmakta olan 848535 Yibf nolu B Blok 1 nolu Bağımsız Bölüm inşaat ile ilgili olarak 31.07.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi personeli tarafından şikayete istinaden yapılan denetim sırasında balkonların kapatıldığı tespit edildiğinden  Teknik raporda belirtilen aykırı uygulama için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 10.09.2019 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Mehmet SALAR hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:151

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3033 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Güneşli Sokak No:2 adresinde; tapuda İ17D18D4C pafta, 168 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çatı katının yapıldığı Cüneyt TAŞÇI’nın Valilik Makamına vermiş olduğu 01.08.2019 tarihli şikayet dilekçesine istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 06.09.2019 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Vahtetdin TEKİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:152

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3034 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Zümrüt Sokak No:2 adresinde; tapuda İ17D18D4C pafta, 127 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çatı katının yapıldığı Cüneyt TAŞÇI’nın Valilik Makamına vermiş olduğu 01.08.2019 tarihli şikayet dilekçesine istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 06.09.2019 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Aydın YILDIZ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:153

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3035 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesinde bulunan  tapuda 517 ada, 53 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Selime KASPAROĞLU tarafından Ruhsatsız, Kaçak olarak yapılmakta olan inşai faaliyet Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 20.09.2019 tarih ve 10 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Selime KASPAROĞLU hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

28.11.2019 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.