BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.12.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.
KARAR NO:271
Belediyemiz Encümeni 14.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Hurda malzeme ve eski araçların hurdaya ayrılması
Belediyemiz Garaj Amirliği deposunda bulunan hurda demir malzeme ile idaremiz demirbaş kayıtlarında kayıtlı bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 2540101020700003 numara ile 17 DE 417, 2540102010700002 numaralı 17 SA 219 , 2540102011300005 numaralı 17 PL 643, 2540105090700002 numaralı 17 PC 768 ve 2540105100700003 numaralı 17 SD 864 plakalı araçların ekonomik olmayan arızalar nedeniyle tamir ve onarımının masraflı olması ayrıca eski model olduğu için parçalarının bulunamaması sebebi ile kullanılamadığından atıl vaziyette bulunması ve kurumumuz park alanını gereksiz yere işgal etmesi sebebiyle söz konusu hurda malzemenin ve araçların ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesi amacıyla 5163 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında hurdaya çıkarılması işlemlerinin başlatılmasına ;yapılacak çalışma sonrasında hurdaya çıkarılan malzeme ve araçların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmeleri Müdürlüğüne satılmasına Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:272
Belediyemiz Encümeni 14.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk
İlgilisi Hüseyin UZUN’un 11/12/2017 tarih ve 20172224 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 14.11.2017 tarih ve 20173869 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı Mevkii, i17d23a2a pafta, 306 ada, 11 ve 18 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d23a2a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup, 306 ada 11 nolu parselin arsa vasfına çevrilmesinde sakınca yoktur.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı Mevkii, i17d23a2a pafta, 306 ada, 11 parsel de kayıtlı zeytinlik vasıflı Hacı Hanife Vakfı adına kayıtlı taşınmaz ve i17d23a2a pafta, 306 ada, 18 parsel arsa vasıflı Hüseyin UZUN adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .
KARAR NO:273
Belediyemiz Encümeni 14.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
14.12.2017 tarih ve 20173872 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Talat AYYILDIZ’ın 13/12/2017 tarih ve 20172233 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 32 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 32 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Talat AYYILDIZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

14.12 .2017 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.