15.12.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
334

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.12.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 15.12.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:199
KARAR ÖZETİ: Su İhtiyacının karşılanması
13.12.2016 tarih ve 20163671 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Hüsnü TOPDEMİR ‘in 09/12/2016 tarih ve 20162078 kayıt sayılı dilekcesi ile Beldemiz Mıhlı Mahallesi Elma 2. Sokak No:2 adresinde, tapuda i17d18d3a pafta 703 ada 1 parselde bulunan ve İdaremizce 09/12/2016 tarih ve 119 sayı ile ruhsatlandırılan inşaatının su ihtiyacını karşılamak üzere yapmak istediği su deposu için Hüsnü TOPDEMİR ile Belediyemiz arasında protokol düzenlenerek imzalanmasına ve imzalanan protokol çerçevesinde şehir şebeke suyunun bağlanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:200
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.
Melahat OĞUZ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:166
Ayşe Fitnat ERGÜL: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sahil Mahallesi, Kardelen Sokak (Ergül MOTEL)
Ümran YURGA: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:174
Erhan SOYDAN:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sahil Mahallesi, Kardelen Sokak No:7
Abdülmüttalip GÜREL:Küçükkuyu İ17D-22B-2A pafta, 318 ada, 48 parsel
Fikret GÜREL:Küçükkuyu 319 ada, 3 parsel

15.12.2016 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.