16.05.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
328

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.05.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:53

KARAR ÖZETİ: Genel

5393 Sayılı Belediye kanununun 60.Maddesinin (n) fıkrası gereğince 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak olan çeşitli etkinlikler (Halk oyunları gösterisi, havai fişek gösterisi vb.) ve dışarıdan gelecek olan misafirlerinağırlanması ile ilgili yapılacak olan giderlerin Belediye Bütçemizin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:54

KARAR ÖZETİ: Genel

14.05.2019 tarih ve 1235 sayılı yazı ile Zabıta Bürosunca uygun görüşle sunulan Beldemiz Küçükkuyu’da yaz döneminde toptancı araçlarının Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Caddesinde ve Süleyman Sakallı Caddesinde bulunan işyerlerine mal bırakmak üzere günün muhtelif saatlerinde gelmeleri ve çok dar olan bu sokaklara araç park etmeleri nedeniyle şehir içi trafiğinde ciddi aksamalar oluşmakta, halkımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz etmektedir. Bu nedenlerden ötürü Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Caddesine ve Süleyman Sakallı Caddesine toptancı araçlarının 01/06/2019tarihinden itibaren mallarını sabah 09:00 ile öğle 12:00 saatleri arasında indirmelerine, bu saatler dışında bahsi geçen caddelere park yaptırılmamasına, aksi taktirde gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına ve kararın cadde üzerindeki esnafa tebliğ edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:55

KARAR ÖZETİ: Genel

Yaz sezonu gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu liman içine 31.05.2019 Cuma gününden itibaren araba, motorsiklet vb. motorlu araç girişinin yasaklanmasına, bisikletlilerin ise sadece gece saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında girmemesine; kurallara ve yasağa uymayan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:56

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Bahtiyar Sokak No:8 adresinde ,tapuda İ17D18D4D pafta, 190 ada, 240 parselde Mesudi ERBİL adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan dairenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Belediyemize yazmış olduğu yazılara müttali olunarak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda İskan alındıktan sonra tespit edilen Bodrum katta depo ve kömürlük olarak gözüken alanları mesken çevirdiği, parselin Doğu ve Batı cephesinde komşu parsele bitişik olarak çekme mesafelerini ihlal ederek 1,5metre x 4 metre ebatlarında iki adet müştemilat yapıldığı yapılan bu uygulamaların mimari proje ve eklerine aykırı olarak yapıldığından 09.05.2019 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Bahtiyar Sokak No:8 adresinde ,tapuda İ17D18D4D pafta, 190 ada, 240 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi Mal Sahibi Mesudi ERBİL’e 9.797.61 TL. (Dokuzbinyediyüzdoksanyedilira atmışbirkuruş) ve yine Yapı Müteahhidi Mesudi ERBİL’e 9.797.61 TL.(Dokuzbinyediyüzdoksanyedilira atmışbirkuruş), Yapı Denetim Firması Teknik Yapı Denetim Mühendislik ve Müşavirlik Ltd.Şti’ne 9.797.61 TL.(Dokuzbinyediyüzdoksanyedilira atmışbirkuruş),Yapı Şantiye Şefi Gökhan OCAK’a 9.797.61 TL.(Dokuzbinyediyüzdoksanyedilira atmışbirkuruş)TL para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:57

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Eroğlu Sokak , No:21 adresinde bulunan Nalan SEÇKİN-Kemal KAYAOĞLU-Feray DESTEGÜL-Zekiye KEMERLİ-Gülser DEVECİ tarafından verilen 13.05.2019 tarih ve 0764 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:58

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Fuat BAYKAL : Mıhlı Mahallesi, Beykent 6.Sokak No:4

Yaşar İŞLER : Mıhlı Mahallesi, Elçibey Caddesi No:4 F Blok.

KARAR NO:59

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 08/05/2019 tarih ve 218 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 16.05.2019 tarih ve 1248 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Gedikler mevkii, i17d18d4d pafta, 240 ada, 3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarımdışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 240 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

16.05.2019 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.