16.09.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
612

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  16.09.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:73

KARAR ÖZETİ: 2021 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2021 tarih ve 2208 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz 2021 Mali yılı Bütçesi hazırlık çalışması süresinde yapılarak  21.066.000,00TL olarak meclise sunulmuş olup, 12.10.2020 gün 2020/28 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Ancak Eylül ayı itibariyle 7326 Sayılı yapılandırma, personel giderleri ve diğer harcama artışları sebepleriyle bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş ve karşılığı ödenekler diğer kalemlerden temin edilememektedir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı  37. Maddesi: “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir…” hükmü gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünce  Ek’te yer alan cetvellerle düzenlenen Ek Bütçe tasarısının  Encümenimizce yasal süresi içinde incelenmesine  ve inceleme sonucunun Meclise sunulmak üzere  karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

16.09.2021 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.