17.03.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
68

Belediye Encümeninin 17.03.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:47
Belediyemiz Encümeni 17.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mah.Halil Efendi Caddesi no:56 adresinde bulunan Abdullah BİLGİÇ’e ait binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:48
Belediyemiz Encümeni 17.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesinde Ahmet M. GÜZELİŞ adına kayıtlı binanın atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:49
Belediyemiz Encümeni 17.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurumumuz tarafından halkımıza 18.03.2016 Cuma günü lokma hayrı düzenlenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:50
Belediyemiz Encümeni 17.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 16.03.2016 gün ve 95 sayılı yazısı ve ilgilisinin 15.03.2016 gün ve 157 sayılı başvurusuna istinaden 17.03.2016 tarih ve 20160728 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Köyiçi Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 248 Ada, 18 parselde zeytinlik vasıflı Fehmi SEZER’e ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Köyiçi Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 248 Ada, 17 parselde arsa vasıflı Osman SEZER ve Fehmi SEZER’e ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:51
Belediyemiz Encümeni 17.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Yola Terk Tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 17.03.2016 tarih ve 20160735 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 290 Ada, 39 parselde zeytinlik vasıflı Hamiyyet SÖZEN adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 290 Ada, 38 parselde içinde kargir binası olan zeytinlik vasıflı İsmet BAŞARAN adına kayıtlı taşınmaz tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola ve parklara olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak B tam imar parseli, C artık imar parseli ve D imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.