BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.01.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ:Genel

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve  Esaslar hakkındaki yönetmelik kapsamında taşeron çalışanların Belediyeye bağlı şirkete geçiş işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla 03.01.2018 tarih ve 2018/07 tarihli Meclis kararı ile belediye hizmetlerinde kullanmak üzere (bedelsiz) hibesi kabul edilen 6040650630 vergi numaralı, Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı,  Ayvacık/1071 Ticaret sicil numaralı şirketin devri esnasındaki şirket kurulumuna dair (Ticaret sicil ve Ticaret Odası kayıt işlemleri ,noter ücreti vb) kuruluş giderleri  için yapılacak harcamaların  bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Yüksel ÖZPEK   : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kızılsu Sok.No:18

Mehmet Yüksel ÖZPEK ve Ali İsmet ÖZPEK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Çam Sok. No:8

 

 

18.01.2018  tarihli Encümen  2  adet karardan ibarettir.