18.08.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI.

0
180

 

 BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.08.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:160

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 15.08.2022 tarih ve 2934 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtaları tarafından  11/08/2022 tarihinde saat: 10:45’de, Ç**** K*** Ç**** K*** E***** No:*** EZİNE/ÇANAKKALE adresinde ikamet eden, Y**** B**** isimli şahsın  Beldemiz M**** Mahallesi, H***** E*** A***** Sokak D**** K*** S***** önünde 1* ** 3** plakalı araç ile izinsiz seyyar satıcılık (meyve-sebze) ve anons yaptığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; konuya dair 11.08.2022 gün ve 000113 nolu tespit tutanağına  istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış Başlıklı  32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:269********) Y**** B****’a 2022 yılı para ceza miktarı olan 581,00TL (Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:161

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2966 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S**** Ş*****, Ö******* H****** A**** S***** Önü adresinde ve tapuda 2** ada, * ve * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 142 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven Ö******* H****** A**** S***** Yönetim Kurulu adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi, Öğretmen Hüseyin Alpar Sitesi Önü adresinde ve tapuda 2** ada, * ve * parselin önünde bulunan Ö******* H****** A**** S***** Yönetim Kurulu tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden, sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih   2022/ 99 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:162

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2967 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, B**** K******* S***** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 143 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven B**** K******* S***** Yönetim Kurulu adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, B**** K******* S***** Ö**adresinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde bulunan B**** K******* S***** Yönetim Kurulu tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre 07.07.2022 tarih ve 100 sayılı   Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:163

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2968 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, Y****** C*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, 3 parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 144 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven Y****** C*** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, Y****** C*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan Y****** C*** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 101 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:164

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2969 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, B****** A**** O*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 145 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven B****** A**** O*** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan  Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, B****** A**** O*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde bulunan B****** A**** O*** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 102 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:165

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2970 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, K********* P***-* S***** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 146 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven K********* P***-* S***** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan   Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, K********* P***-* S***** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde bulunan K********* P***-* S***** Yönetim Kurulu tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 17 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 103 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:166

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2971 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P******* V**** A*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 147 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven P******* V**** A*** Ö** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P******* V**** A*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde bulunan P******* V**** A***  tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 18 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 104 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:167

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2972 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, R*** H**** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 148 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven R*** H**** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, R*** H**** Ö**  adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan R*** H**** tarafından yapılan ruhsatsız betonarme iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 19 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 105 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:168

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2973 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P**** O*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 149 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven P**** O*** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P**** O*** Ö** adresinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde bulunan Power Otel tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 20 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 106 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:169

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2974 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E***** M**** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 150 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven E****** M**** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E***** M**** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan E***** M**** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 21 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 107 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:170

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2975 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E*** T*** O*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 151 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven E*** T*** O*** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E*** T*** O*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan E*** T*** O*** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 22 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 108 sayılı  Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:171

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2976 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, Y***** P******* C*** B**** C*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 152 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven Y***** P******* C*** B**** C*** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****,  Y***** P******* C*** B**** C*** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan Y***** P******* C*** B**** C*** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 23 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 109 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:172

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2977 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, S***** M*** R******* Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 153 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven S***** M*** R******* adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, S***** M*** R******* Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan S***** M*** R******* tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 24 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 110 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:173

Belediyemiz Encümeni 16.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2978 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****,  K******** Ç********* D****** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 154 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven *****,  K******** Ç********* D****** adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan  Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****,  K******** Ç********* D****** Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan Küçükkuyu Çevreciler Derneği tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 25 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 111sayılı  Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:174

Belediyemiz Encümeni 16.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 2022/2979 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, F****** P*** R******* Ö** adresinde ve tapuda 3** ada, * parsel ile ilgili olarak 11.08.2022 tarih ve 155 sayılı Encümen Kararında kamusal alanın sehven F****** P*** R******* adına kayıtlı arsa olarak yanlış yazıldığından dolayı alınan  Encümen Kararının iptal edilmesine ve Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli tespit tutanağında belirtilen, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, F****** P*** R******* Ö**  adresinde ve tapuda 3** ada, * parselin önünde bulunan F****** P*** R****** tarafından yapılan ruhsatsız iskele imalatının 03.07.2022 tarih ve 26 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmesine istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre   07.07.2022 tarih ve 112 sayılı Encümen Kararı alınan aykırı  imalat ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız   aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:175

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2022 tarih ve 2022/2990 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı mevkii, i17******* pafta, 3** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan ***,** m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:176

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tevhid

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2022 tarih ve 2022/2991 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, i17****** pafta, 1** ada, ** ve ** parselller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen ** ve ** parsellerin birleştirilerek A, olarak tek parsel haline dönüştürülmesinde 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:177

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2022 tarih ve 2022/2992 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********, M****** m*****, i17****** pafta 2** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK, olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan ****,** m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:178

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Hizmet Alımı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2022 tarih ve 2022/2993 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediyesi yerleşim bütüne hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının askı ve itiraz süreçleri tamamlanıp,  Nazım ve Uygulama İmar Planlarına yönelik çok sayıda dava İdare Mahkemesine açıldığından İmar Planı vb. konular ile ilgili açılan davaların savunulması ve hukuk danışmanlığı alınması gerekmekte olup; Söz konusu hizmet alımı  işinin yapılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine  kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:179

Belediyemiz Encümeni 18.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2022 tarih ve 2022/2995 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepe mevkii i17d17c3c, i17d22b2b pafta 263 ada 1, 2, 9, 11 parsellerin, 265 ada 1, 9 parsellerin, 266 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 7. Etap, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almaktadır. 7. Etabın düzenleme sınırı 21/07/2022 tarih 120 sayılı Encümen kararıyla onaylanmıştır. Düzenleme sınırı tespit edilen alanda  hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen DOP oranı: 0,2716475  hesaplanarak 100, 101, 102, 103, 104, 105 adalarında gösterilen parsellerin imar parseli;  park, Belediye Kültür Tesis Alanı, Cami, Kreş, alanları olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerinden oluşan imar uygulaması (parselasyon dosyası) mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı kanunun 21. Maddesine uygun olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan parselasyon dosyasının 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi ve Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi hükümleri doğrultusunda onaylanmasına, 1 ay   süre ile askı   edilerek  Kurumumuza ait internet sitesinde ilan edilmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.