20.10.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
98

Belediye Encümeninin 20.10.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:162
Belediyemiz Encümeni 20.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Araç Model Değişikliği İçin Belde Sınırları İçinde ÖTV den Yararlanma talebi.
Beldemiz sınırları içerisinde S.S.106 NOLU YALI TAKSİCİLER BİRLİĞİ MOT. TAŞ. KOOPERATİFİ’ ne bağlı olarak çalışan araçların model değişikliği talepleri için Kurumumuzca onaylı evrak düzenlenmekte olup, yapılan İşlem için 07.10.2015 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararına göre alınan 250.00 TL ücretin ; 13 Ekim 2016 tarih ve 29856 sayılı resmi gazetede yayınlanan Özel Tüketim Vergisi ( II) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ doğrultusunda ; model değişikliği için ÖTV’ den yararlanmak isteyen araç sahiplerine 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 250.00 TL olan ücretin 500.00 TL ye arttırılması teklifi uygun bulunmuş olup; Gelir tarife çetveline eklenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:163
Belediyemiz Encümeni 20.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zabıta Amirliğince Onaylı olarak düzenlenerek verilen evraklar için Ücret uygulama talebi
Beldemiz sınırları içerisinde bulunan şehirlerarası otobüs terminaline gelerek yolcu indirip bindiren (otobüs, minibüs v.b ) tüzel ve gerçek kişi sahipleri tarafından, peron yazısı ve diğer işlerde kullanılmak üzere belediyemizden yazılı evrak alma talepleri doğrultusunda; onaylı olarak düzenlenerek verilen evraklar için , 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 500.00 TL ücret alınmasıyla ilgili Zabıta Amirliği teklifi uygun bulunmuş olup; Gelir tarife çetveline eklenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:164
Belediyemiz Encümeni 20.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mücahit YAVUZ :Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 1 Cad. No: 37
KARAR NO:165
Belediyemiz Encümeni 20.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2016 yılı bütçesi ve nakit akışları göz önünde bulundurularak 0139-096101 Yedek ödenek tertibinden 89.000,00TL’nin aktarılmasına dair Müdürlük görüşü olumlu yönde alınmış olup ;Buna doğrultuda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38 inci Maddesi “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konulacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite Encümen yetkilidir.”hükmüne istinaden ;
0139-096101 Yedek Ödenekten-89.000,00TL’nin; 0111-035106 Enformasyon ve Raporlama Giderlerine 7.000,00TL, 0320 011501 Ek Çalışma Karşılıklarına 1.000,00TL, 0320 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyelerine 2.000,00TL, 0320 021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerine 1.000,00TL,0399 013102 Geçici İşçilerin Ücretlerine 2.000,00TL, 0399 013302 Geçici İşçilerin Sosyal Haklarına 2.000,00TL, 0399 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesailerine 5.000,00TL, 0399 023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerine 2.000,00TL, 0421 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyelerine 1.000,00TL, 0443 013101 Sürekli İşçilerin Ücretlerine 50.000,00TL , 0510 013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyelerine 3.000,00TL, 0630 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesailerine 2.000,00TL, 0630 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyelerine 2.000,00TL, 0740 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyelerine 4.000,00TL, 0740 032601 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımlarına 5.000,00TL olmak üzere toplam 89.000,00TL ödenek aktarılmasına; Encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:166
Belediyemiz Encümeni 20.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 93.Yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2016 Cumartesi günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı’nda; Cumhuriyet Konseri düzenlenmesine, havai fişek gösterisi düzenlenmesine, , bayrak, flama vb. alınmasına, gelecek misafirlerin konaklama ve yemek ücretleri ile yapılacak ağırlama ve tören giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

20.10.2016 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.