20.10.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
175

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.10.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:210

Belediyemiz Encümeni 20.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 04.10.2022 tarih ve 3576 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu M**** M******** A**** A******* C******, No:9* adresinde mülkiyeti B****** D****** Y********* derneği üyelerine ait yerde E**** A***** isimli şahıs tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyette bulunduğu (kafe) tespit edilerek 22.08.2022 tarihinde mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup; . 28.09.2022 tarihinde aynı yerde Küçükkuyu Jandarma kolluk kuvveti ile müşterek yapılan kontrollerde mühürleme işlemi yapılan yerin diğer köşesine ahşap yapı yapılarak tost, çay ve alkol satışı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve   tutanak tanzim edilerek mühürleme işlemi yapılan yerle ilgili 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi   ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile   Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğin 10.maddesi”gereği  düzenlenen tutanağa istinaden 1608/1 sayılı kanun ve 5326 sayılı kabahatler Kanunu 32. maddesi gereği işletme sahibi E**** A***** isimli şahsa (TCKNo:344********) 581.00 TL (Beşyüzseksenbirlira) idari   para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:211

Belediyemiz Encümeni 20.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Zabıta Amirliğinin 12.10.2022 tarih ve 3664 sayılı yazısı ile teklif edilen  04.10.2022 tarih ve 2091 sayılı Ayvacık Küçükkuyu beldesinde faaliyet gösteren SS.24 No’lu Küçükkuyu Motorlu Taşıtlar Kooperatifinin dilekçesine istinaden; Küçükkuyu­Ayvacık, Küçükkuyu­Edremit, Küçükkuyu­Asos ve Küçükkuyu­Çanakkale arasında 14+1 koltuklu Minibüs araçları ile hizmet vermektedir. Yukardaki belirtilen güzergahlardan Çanakkale gidiş yönlü olan araçların Küçükkuyu Merkez yada Orman İşletme binasının çevresinde bir durak yerinin belirlenmesi talebine istinaden  gereği yapılması için 2918 sayılı Karayolları trafik kanununun 12. maddesinin (b) bendinin 3. fıkrası ”Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek.” hükmü  ve yine   4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 32.maddesi ”Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri yönetmelikte tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.” hükmü doğrultusunda; SS.24 No’lu Küçükkuyu Motorlu Taşıtlar Kooperatifinin   talebinin    İlçe Trafik Komisyonunca değerlendirilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

20.10.2022 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.