2009 aralık ayı meclis toplantısı kararları

0
371

2009 aralık ayı meclis toplantısı kararları

02.12.2009 günü yapılan aralık ayı meclis toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilan olunur.

KARAR NO: 2009/89

Beldemiz Küçükkuyu’da hali hazırda kurulu bulunan ve gelecekte kurulma olasılığı olan baz istasyonlarının şehir merkezi dışına nakli ve kurulması konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;Belediye alan sınırlarımız içinde meskun mahallerde özellikle konut,okul,hastane,kreş gibi kullanımların bulunduğu yapı ya da alanlara kurulmuş bulunan baz istasyonlarının belediyece tespit edilecek kontrollü alanlara kaydırılmasına,bu alanların tespiti için GSM operatörleri ile ortak toplantılar düzenlenmesine,baz istasyonlarının kurulumu aşamasında elektrik hattı çeken kurum ile belediye arasında bu yerin uygun olarak tespit edimleş bir alan olup olmadığını içeren bir uygunluk protokolü yapılmasına ve Anayasa Mahkemesinin 13.10.2009 tarih ve 27375 sayılı resmi gazetede yayımlanan 01.10.2009 tarih ve 2009/19 (Yürürlüğü durdurma) kararına istinaden 406 sayılı telgraf ve telefon kanunun ek 35.maddesi iptal edilmiş  ve iptal kararının resmi gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlülüğün durdurulmasına karar verildiğinden yeni kurulacak olan baz istasyonlarında 3194 sayılı imar kanununda belirtilen ruhsat ve izinlerin alınması gerektiğinden gerekli izinler alındıktan sonra baz istasyonlarının kurdurulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/90

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Hemşire personeli ile sözleşme yapılması gündeme geldi.04.11.2009 gün ve 2009/77 sayılı kararına istinaden gerekli niteliklere haiz olduğunu belirten dilekçesi ile kurumumuza başvuran D**** Ş** ile tam zamanlı olarak çalışmak üzere sözleşme yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/91

S.Z**** S**** ait 13.11.2009 tarihli dilekçesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda lokanta ve gıda üretimi yerlerine zeytinyağının kullanılması ile ilgili tavsiyede bulunulmasına, zeytinyağı ile ilgili tanıtımların yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/92

5393 sayılı belediye kanunun 14.maddesinin a bendine istinaden Beldemiz Küçükkuyu’nun bir zeytin yöresi olmasından dolayı zeytinimizin daha iyi tanıtılması için Zeytin kurtuluş günleri “Küçükkuyu Zeytin Festivali” düzenlenmesi konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda ‘Küçükkuyu Zeytin Festivali’ yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/93

Çanakkale ili,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar mevkii,pafta;3,Ada:267,parsel:4’de T***** Ç********’ya ait taşınmaz için  hazırlatılan tadilat imar planı teklifinin dosyadaki eksikliklerin tamamlanmaması sebebiyle bir sonraki Mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/94

Çanakkale ili, ayvacık ilçesi, Küçükkuyu beldesi, adatepe köyü kocakozlar mevkiinde 17 pafta,320 ada,4 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 91/480 hisse payının G****** D***** tarafından satın alınması  talebi yapılan görüşmeler sonunda söz konusu hissenin satışı veya trampa edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/95

5393 sayılı belediye kanunun 18.maddesinin g bendine istinaden Beldemiz Küçükkuyu 7 pafta,202 ada,6 nolu parsel üzerine yapılacak olan binanın zemin katında bağımsız bölüm olan 16 nolu işyerini  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere  bağışlamak isteyen C**** Ö***,H****** Ö*** ve M***** Ö***’ın 24.11.2009 tarihli toplu imzalı dilekçesi gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/96

Beldemiz Küçükkuyu’da yapılacak olan çatı aralarında oluşacak piyeslerin (Kullanım alanı) ne şekilde olacağı ile ilgili maddeler Meclise maddeler halinde okunarak sunuldu. Yapılan görüşmeler sonunda ekte sunulan ilgili maddelerin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/97

Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan Su Ürünleri Kooperatifine satış yeri yapılması ile ilgili olarak S.S. Küçükkuyu Su Ürünleri Kooperatifinin gerekli yerlere müracaat ederek imar ile ve ilgili Bakanlıklardan izinlerin alınmasından sonra satış yerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/98

E**** G**** tarafından verilen dilekçenin kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.