2009 aralık ayı meclis toplantısı

0
116

2009 aralık ayı meclis toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.12.2009 Çarşamba Günü saat  14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır. tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-Beldemiz Küçükkuyu’da hali hazırda kurulu bulunan ve gelecekte kurulma olasılığı olan baz istasyonlarının şehir merkezi dışına nakli ve kurulması konusunun görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı olarak Hemşire personeli ile sözleşme yapılması konusunun görüşülmesi

4-S.Z**** S**** ait 13.11.2009 tarihli dilekçenin görüşülmesi

5-5393 sayılı belediye kanunun 14.maddesinin a bendine istinaden Beldemiz Küçükkuyu’nun bir zeytin yöresi olmasından dolayı zeytinimizin daha iyi tanıtılması için Zeytin kurtuluş günleri  “Küçükkuyu Zeytin Festivali” düzenlenmesi konusunun görüşülmesi

6-Çanakkale ili,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar mevkii,pafta;3,Ada:267,parsel:4’de T***** Ç********’ya ait taşınmaz için hazırlatılan tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

7- Çanakkale ili, ayvacık ilçesi, Küçükkuyu beldesi, adatepe köyü kocakozlar mevkiinde 17 pafta,320 ada,4 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 91/480 hisse payının G****** D***** tarafından satın alınması talebinin satışı 5393 sayılı belediye kanunun 18.maddesinin e bendine göre değerlendirilmesi

8-5393 sayılı belediye kanunun 18.maddesinin g bendine istinaden Beldemiz Küçükkuyu 7 pafta,202 ada,6 nolu parsel üzerine yapılacak olan binanın zemin katında bağımsız bölüm olan  16 nolu işyerini  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere  bağışlamak isteyen C**** Ö***,H****** Ö*** ve M***** Ö***’ın toplu imzalı dilekçesinin görüşülmesi

9- Beldemiz Küçükkuyu’da yapılacak olan çatı aralarında oluşacak piyeslerin( Kullanım alanı) ne şekilde olacağı ile ilgili konunun görüşülmesi

10- Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan Su Ürünleri Kooperatifinin satış yeri konusunun görüşülmesi

11- Kapanış