2009 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

0
597

2009 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2009 NİSAN AYINDA BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN CENGİZ BALKAN’IN BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN BELEDİYEMİZ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

KARAR NO: 2009/18

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda : Meclis Birinci Başkan Vekilliğine : Seher SÖZEN,ikinci Başkan vekilliğine ise  Hidayet YILMAZ seçilmiştir.

KARAR NO: 2009/19

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis katipliğinin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda :  Mehmet ÇAKAN ve Ali CENK seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2009/20

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında  Çarşamba günü toplanılmasına      Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/21

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere iki üyenin Encümene seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda: Hüseyin SAKALLI ve Mehmet ÇAKAN seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2009/22

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin  Temmuz ayında     bir ay tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/23

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar  komisyonu kurulması ile ilgili yapılan oylama sonunda imar komisyonuna Ali CENK,İbrahim BURNAZ ve M.Saffet YILDIRIM  bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2009/24

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl gelir giderini ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini  denetlemek üzere  Meclis üyeleri arasından  Seher SÖZEN,İbrahim BURNAZ ve Hidayet YILMAZ  dan oluşan komisyon kurulmuştur.

KARAR NO: 2009/25

2009Yılı Geçiş döneminden başlamak üzere beş yıllık süreyi kapsayacak şekilde Küçükkuyu festivalinin yapılmasına ve isminin değiştirilmesinin bir sonraki Mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/26

Madra dağı ve Kaz dağları Belediyeler Birliğine  Ali CENK seçilmiştir.

KARAR NO: 2009/27

Marmara Boğazı Belediyeler Birliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğine iki asil iki  yedek olmak üzere  İbrahim BURNAZ ve Seher SÖZEN seçilmiştir.

KARAR NO: 2009/28

TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine  Hüseyin SAKALLI ve Hidayet YILMAZ seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2009/29

Belediyemizin Gelir gider hesaplarının incelenmesi için İçişleri Bakanlığından Kontrolör talep edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.