2010 haziran ayı meclis kararları

0
94

2010 haziran ayı meclis kararları

02.06.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; tüm üyelerin hazır bulunduğu görüldü.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu yoktur. tüm meclis üyelerimize ve hakımıza ilanen duyurulur.

KARAR NO : 2010/48

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin Yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO:2010/49

Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi 132 ada,1-2-3 nolu (V*** D****-A***** D****’e ait parsellerle şuulu olan Belediyemize ait 132 Ada, 21 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi gereğince satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/50

Küçükkuyu Adatepe Akçukurlar mevkii Pafta: İ17d18c4d,Ada:207, Parsel: 9 da M**** Y****’a ait arsanın zemin katının ticarethaneye dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının uygunluğuna 1 ay süreyle askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan sonrası uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/51

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Hacı Mustafa tepesi mevkii Pafta İ17d22b,İ17d17c3c,  ada: 104,Parsel: 3–4 de Akif ARCAN ve M***** F**** A**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı dosyası  plan yapımıyla ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan dosyanın uygun olmaması ve 3194 sayılı imar kanununa aykırı olması nedeniyle talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/52

Mülkiyeti Belediyemize ait Adatepe Pafta:50k-4a,Ada:308,Parsel : 6 da 1041.87 m2 lik taşınmaz (İbadet alanı) 03.03.2010 gün ve 30 sayılı Meclis kararı ile Ayvacık Diyanet  vakfına yirmi beş yıl süreli tahsis edilmiş olup;

Türkiye Diyanet vakfı Ayvacık  Şubesinin 10.05.2010 gün ve 18 sayılı yazıları ile söz konusu taşınmaz üzerine dini  tesis(Cami- Kuran kursu-Lojman-Misafir hane-dükkan vs.) yapabilmeleri için  taşınmazın vakfa sembolik bir rakamla  devredilmesi talebinin reddine; daha önce alınmış olan tahsis kararının (30 sayılı Karar) aynen geçerliliğine Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/53

Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde yapılan ve yapılacak olan Çatılarla

İlgili olarak bir komisyon kurulmasına ve çatılarla ilgili konuların bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/54

H***** Ö*****-E*** D****’e ait (288 ada 2 parsel ile 34 parselin) imar değişikliği dosyası Meclisimizce yapılan incelemeler sonunda talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/55

Küçükkuyu Belediyesinin 04.02.2009 Gün ve 13 sayılı Meclis kararı ile alınan işyeri açma ve çalıştırma Yönetmeliğine ek yönetmeliğin 3. maddesinin iptal edilmesi talebi ile ilgili S.T**** G*****’in dilekçesi görüşülerek yapılan oylama sonunda Belediye Başkanı C***** B*****’ın reddi, Meclis üyesi B**** A*****’ın reddi, Meclis üyesi A.R*** C*****’in çekimserliği ve diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabulüne Meclisimizce karar verildi.

C***** B*****                      M***** Ç*****             A** C*****

Belediye Başkanı                           Katip                                 Katip