2010 yılı eylül ayı meclis toplantısı gündemi

0
53

2010 yılı eylül ayı meclis toplantısı gündemi

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-12 Eylül 2010 Tarihinde   Anayasa değişikliği  için halk oylaması yapılacağından

04.08.2010  gün ve 65 sayılı Meclis kararı  ile yapılacak olan Küçükkuyu Kültür ve sanat

festivalinin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

3-Belediyemize ait Otobüs terminali yeni yapıldığından terminale giriş-çıkış yapacak otobüs-

otomobil ve diğer ticari araçların   giriş çıkış ve park   ücretlerinin belirlenmesi

4-Mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince Bütçedeki fonksiyonel

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında Aktarma yapılması

5-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi adatepe dam önü mevkii İ17d-18d-3b

pafta,508 ada,34 nolu parselde Sevim BAYRAK adına kayıtlı 5780.28 m2 miktarındaki

taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyasının görüşülmesi

6-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu orta mahalle mevkii 4 pafta,716 nolu parselde

Mehmet ÖNEY-Hatice ÇAKMAK adına kayıtlı 350 m2 miktarındaki taşınmaz için

hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyasının görüşülmesi

7-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu köyü 1/ 4 pafta, 237 Ada, 15 nolu parselde

Saliha Özel GÜVENÇ adına kayıtlı   taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan

dosyasının görüşülmesi

8-Kapanış