2011 Mart Ayı Meclis Kararları

0
291


2011 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.03.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/27
Hüsamettin ÇINAR’ın 18.02.2011 tarihli dilekçesi
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü pafta:2, ada:282,parsel:2 de H********* Ç****’ın kendisine ait taşınmazın içine 45 m2 şartı aranmadan, tek katlı proje çizerek ve komşu parsele bitiştirmeden bağımsız ev yapma talebinin Meclis üyesi A.R*** C******’in kabulü, diğer üyelerin 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis kararını gerekçe göstererek red oyu vermeleri sonucunda söz konusu talebin uygun olmadığına Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2011/28

Küçükkuyu Pafta: 4,Parsel: 702 de M***** A** B***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tadilat imar planı dosyalarının görüşülmesi
Küçükkuyu Pafta: 4,Parsel: 702 de M***** A** B***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı dosyalarını, ilgilisi tarafından Kurumumuza verilen 25.02.2011 tarihli dilekçesi ile geri çekme talebinin kabulüne ve söz konusu plan dosyalarının görüşülmemesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.