2011 ocak ayı meclis gündemi

0
84


2011 ocak ayı meclis gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.01.2011 Çarşamba Günü saat  14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır. GÜNDEM :

gündem;

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediyemiz tarafından “Belediye Bülteni” çıkarılması konusunun görüşülmesi

3-Belediyemiz tarafından 2.Küçükkuyu Zeytin Festivali “Zeytin Kurtuluş Günleri”

düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi ve Festival için temsil tören ağırlama

komisyonunun kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi

4-Sözleşmeli olarak çalışan personelin Tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmelerinin

Yenilenmesi

5- Derece ilerlemesi yapılacak memurlara ait  II Nolu Norm kadro cetveli doldurularak

Meclisten olur alınması

6- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15.maddesine istinaden Beldemizde bulunan

işyerlerine ait 2011 yılı ilan reklam vergi miktarının belirlenmesi

7-İlan reklam beyanname verme süresinin uzatılması ile ilgili konunun görüşülmesi

8-Küçükkuyu Beldesi,çay mahallesi,pafta:4,parsel:432 ile ada:239,parsel:4 de kayıtlı

M****** D****’e ait toplam (41+22.38) 63.38 m2’lik taşınmazlar için hazırlanan

1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

9- Küçükkuyu Beldesi,Orta mahalle ,pafta:4,parsel:650 ‘de kayıtlı Cemalifer

D******’ye ait  110.00 m2’lik taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar

planı teklifinin görüşülmesi

10- Küçükkuyu Beldesi,Adatepe,Karaotlar mevkii ,pafta:50 L-Id ,parsel:885-886 ‘de

kayıtlı  Hamza İL’e  ait  4.836,00 m2’lik taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli

tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

11-Küçükkuyu Beldesi,Adatepe,Yalıpınarı mevkii ,pafta:3 ,parsel:30-5-6, ada:262 ‘de

kayıtlı  E*** A****,B****** S**** ve F******** B****  ait  837,62 m2’lik

taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli   tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

12-Beldemize yapılacak yeni mezarlık için yer konusunun görüşülmesi

13-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonu kurulup

kurulmaması konusunun görüşülmesi

14-Kapanış