2012 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
410

2012 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali tarihinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
3- Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi Tatbikat Projesi işi için İller Bankasından hibe kullanılması konusunun görüşülmesi
4-Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası üyeliğinden ayrılma konusunun görüşülmesi
5–1 adet itfaiye aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi
6-Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkiinde İ17D18DAC Pafta, 250 ada,11 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hissesinin A** G**** tarafından satın alınması için verilen dilekçenin görüşülmesi
7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii, pafta: i17-d–18-c–3-c, ada:154, 25–26–27–28–29–30–31 nolu parsellerde 1323 m2’lik taşınmazı da kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
8-04.05.2007 tarih ve 48 sayılı onaylı ılıca deresi ile Kocadere arası ve 03.02.2003 tarih ve 4 sayılı onaylı ılıca deresi ile mıhlı çayı arasındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına ilave edilecek konunun görüşülmesi
9-Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Küçükkuyu beldesi, Mıhlı mahallesi, Beybağlar mevkii,i17-d–23-a–29-a pafta, 190 ada–13 no’lu parsel de kayıtlı 431,27 m2’lik B**** T*****’a ait taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar planı dosyasının görüşülmesi
10–5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemizde bulunan ismi olmayan muhtelif sokaklara isim verilmesi konusunun görüşülmesi
11-Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına arsa tahsisi konusunun görüşülmesi
12-Kapanış