2012 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
336

2012 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.10.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2–5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2013 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi

3-Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi 538 ada,10 nolu parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2012 tarih ve 240 sayılı yazısı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.09.2012 tarih ve 7797 sayılı yazısına istinaden hazırlanan imar planı tadilatının görüşülmesi

4-Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2013 yılında personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi

5-Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi Pafta:i17d23a2a,358 ada,4 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hissesinin B**** K****** tarafından satın alınması için verilen dilekçenin görüşülmesi

6-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Tepe Mahallesi Mevkiinde bulunan Pafta: İ17-d–23-a–1-a, 138 ada,24 parselde 126,86 m2’lik C***** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Asfalt Kenarı mevkiinde İ17-d–23-a–1-a imar paftasında, 110 Ada, 12 parsel’de 262,90 m2’lik M******* S***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

8-Kapanış