2013 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
308


2013 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.08.2013 Çarşamba Günü saat 09.30 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan konutların atıksularının Belediyemiz kanalizasyon şebekesine bağlatma işlemleri giderlerine katkı sağlanması için sitelerden “kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli” alınması konusunun görüşülmesi

3-Su kullanım tüketimi ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsat ücretleri konusunda gelir tarife cetveline eklenecek olan ücretlerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

4-Beldemiz mücavir alanı dışında bulunan arıtma tesisi yakınındaki işletme ve konutlardan gelecek taleplere göre içme suyu verilmesi konusunun görüşülmesi

5-Hizmete giren Atıksu arıtma tesisine bağlantı yapılacak evsel kanalizasyon sistemi altyapı yatırımlarında çalışacak personellerin ve diğer personellerin maaşlarının ödenmesi konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulması halinde yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

6- Kurumumuz zabıta biriminin 31.07.2013 gün ve 20131998 sayılı teklifi ile verilen Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması konusunun görüşülmesi

7- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Köyü, Yalıpınarı Mevkii, 50 L Id Pafta, 259 Ada–1 Parselde 2.695,68 m2’lik Ase Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, çay mahallesi mevkii, İ17-D-23-A-1-B Pafta, 164 ada,25 nolu parselde N**** S****** ve S****** S****** adlarına kayıtlı 3.994,10 m2’lik taşınmaz için Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2013 tarih ve 1036 sayılı kurul kararı gereği hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

9-Kapanış