2014 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
623

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.09.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1-11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye Gelirleri Genel Tebliği” ne ( Seri no:45) istinaden İlan ve Reklam Harcı, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcının yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi

2- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Hüseyintepesi mevkii,İ17-D-18-C-4-A pafta,509 ada,42 nolu parselde Mehmet Emin ŞEN, Ayşe ERCİVAN AYTAÇ ve Şadi Engin ŞEN adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

3- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parsellerde Haydar ÇUHADAR, Ünal YAVUZKUL, Ozan İbrahim TÜM, Haydar ÇUHADAR, Halil ŞENOYMAK, Niyazi ERASLAN, Fatma Zehra ERASLAN, Mustafa ERASLAN ve Taner YILDIRIM adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi

4- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parsellerde Haydar ÇUHADAR, Ünal YAVUZKUL, Ozan İbrahim TÜM, Haydar ÇUHADAR, Halil ŞENOYMAK, Niyazi ERASLAN, Fatma Zehra ERASLAN, Mustafa ERASLAN ve Taner YILDIRIM adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı mevkii,İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Yusuf UĞUR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

6- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii,İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Yaşr ÖZKAN,Yazgülü Sevgi ÇETİN,Ali ÇELİK,Hüseyin ÇELİK,Nuri ŞAHİN ve Ali ŞAHİN adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

7-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden Kanalizasyon harcamalarına, Yol harcamalarına ve Su Tesisleri harcamalarına katılım paylarının belirlenmesi amacıyla komisyon kurulması konusunun görüşülmesi