28.08.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
240

Belediye Encümeninin 28.08.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:180
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2015 gider bütçesi teklifleri ile 2015 gelir bütçesini izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 05.08.2014 tarihinde tevdi edilmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2015 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek izleyen iki yılın ( 2016–2017) bütçe tahminleriyle en fazla 30 gün incelenmek şartıyla encümene sunulmasına ve bu 30 günlük süre içinde ise Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:181
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Yeşilyurt Sokak no:6,Mıhlı Mahallesi Yatırım 1.Sokak no:9 ve Mıhlı Mahallesi Nilüfer Sokak Yalıpınar sitesi No:6 adreslerinde bulunan binaların foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:182
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Aziz KARADAĞ Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Dede Korkut Sk.No:7
Fikriye KONUŞ, Mahmut KONUŞ Mıhlı Mah.Kızılsu 4.Sokak No:9
Metin BAY Mıhlı Mah.Yalıpınar 4.Sokak no:9
Hüsnü ALSAÇ Mıhlı Mah.Yalıpınar 4.Sokak no:33
Necibe ŞAŞMAZ Mıhlı Mah.Yalıpınar 4.Sokak no:9
Nurdoğan GÜLEN, Kayahan ULUĞ, Günay KAYHAN Gökçetepe mah.Adnan Menderes Seçkin apt.No:15
Hamdiye ŞENGÜL Mıhlı Mah.Yalıpınarı 3.sk.no:26
Şaban ÖMER UĞURLU Mıhlı Mah.Ahmet YESEVİ Cad.No:1
Fadime KILIÇ,Senem ÇİÇEK Denizkızı Sitesi adına Mıhlı Mah.
Gülseren ÖZER Maykent Sitesi adına Mıhlı Mah.
Yasin POLAT Mıhlı Mah.Kızılsu 4.sokak no:10
Perihan ERTEKİN Mıhlı Mah.4.Kızıl su sokak no:2
Cemal UĞURLU Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.
KARAR NO:183
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 DA 3932 plakalı aracını 21.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000057 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Şemsettin GÜNAY’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 06 JV 286 plakalı aracını 31.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000074 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen E.F.M. Mühendislik Sağlık ve Oto Kiralama Hiz. San. ve Dı. Ti. Ltd.Şt.’ye kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 10 U 3956 plakalı aracını 31.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000077 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gül BABACAN’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 34 HB 6744 plakalı aracını 31.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000076 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Serpil KARATAY’ın itiraz reddine ve kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-35 K 39045 plakalı aracını 02.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000079 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ege Ulaşım Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketine kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6-10 LA 801 plakalı aracını 04.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000080 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Niyazi HIZLIGEÇEN’e kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 10 KZ 049 plakalı aracını 23.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000071 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kayahan Meşrubat Bira Likid Petrol Gazı Tur. ltd.Şti’ye kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8-10 KY 270 plakalı aracını 07.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000081 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kayahan Meşrubat Bira Likid Petrol Gazı Tur. ltd.Şti’ye kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:184
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid –Yola terk-İfraz
07.08.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 160 ada, 40 ve 41 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-B, Ada:160, Parsel:41’de Avlulu Kargir Ev vasıflı 168,63 m2’lik Yaşar ÖZKAN ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-B, Ada:160, Parsel:40’da avlulu Kargir Ev vasıflı 156,18 m2’lik Yazgülü Sevgi ÇETİN adına kayıtlı taşınmazların tevhidine, tevhid sonunda oluşan 324.81 m2’lik A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 53.94 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 270.87 m2 Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:185
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Fen İşleri Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 20142650 sayılı yazısında Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi tapuda 318 Ada, 39-40 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki müştemilatlara ait Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2012/232 Esas Sayılı mahkemenin düşmüş olması Belediyemiz Fen işleri Elemanları tarafından kesilmiş olan 2.796,80 TL para cezasının iptal gerekçesi değildir. Taşınmaz maliklerinin yasal süresi içinde dava açmaları gerektiği denilmektedir. Bu nedenle E.Müberra ULAŞ tarafından 18.08.2014 tarihinde işlemin iptal edilmesi talepli dilekçesinin reddine, para cezasının geçerliliğine, cezanın 09.08.2012 tarih ve 145 sayılı kararda verilen süreler içinde ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:186
Belediyemiz Encümeni 28.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
27/08/2014 tarih ve 20142658 sayılı Başkanlık Makamının tebliğ yazısına, 2014/19007 ihale kayıt numaralı işin Yapı denetim Görevlisi Metin Ertek’in 27/08/2014 tarih ve 20142659 sayılı yazısına istinaden; söz konusu işte Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 maddesi gereği ;
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
2014/19007 ihale kayıt numaralı ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmesine, yüklenici SMYRNA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ ne artış talebinin bildirilerek gereken iş artışının yapılmasına encümenimizce Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.