2015 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
345

2015 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2014 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi

3- Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Şebekesi, Pompa İstasyonları Gaz Ölçümü ve Güvenlik Sistemleri için Muhtelif Malzeme Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden kredi kullanılması

4-1 Adet 4×4 Çift Kabinli Kamyonet Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş nden kredi kullanılması

5-Beldemiz Küçükkuyu pafta:İ17D22B1C, Ada:285, 1,2,3 ve 4 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi

6- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta:50KVA, ada:118, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

7-Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepe mahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

8- Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepe mahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A-1-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi