26.03.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
268

Belediye Encümeninin 26.03.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:40
Belediyemiz Encümeni 26.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bir çok ülkenin Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının ve üst düzey yetkilerinin katılacağı Marmara Grubu Vakfı tarafından 07–09 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 18.Avrasya Ekonomi Zirvesindeki yabancı misafirlere, Kurumumuz zeytinliklerinden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının hediye verilmek üzere ayrılan kısmından, 200 şişe zeytinyağı verilmesi için sponsor olunmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:41
Belediyemiz Encümeni 26.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2014 Yılı Bütçesi kesin hesabı Belediye Başkanı tarafından 26.03.2015 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından sunulan 2014 yılına ait Gelir Gider kesin hesap cetvellerini Nisan ayı sonuna kadar inceleyerek, görüşü ile birlikte Belediye Meclisine sunulmak üzere üst yöneticiye bilgi vermesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:42
Belediyemiz Encümeni 26.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
24.03.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Adatepe Köyü 517 ada,135 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Delipeçe mevkii, İ17-D–18-D-4-A pafta, 517 Ada, 135 parselde Bahçe vasfında Onur ANADOL adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:43
Belediyemiz Encümeni 26.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
24.03.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi, 210 ada,10 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, İ17-D–23-A-1-A pafta, 210 Ada, 10 parselde Bahçeli Kagir Ev vasfında Pervin AKSOY adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:44
Belediyemiz Encümeni 26.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ahmet ÇELİKMıhlı Mah.154 ada 29 parsel
Ahmet KIR,Mustafa YILMAZ,Enver ÖGÜT,Haluk ÜNLÜ,Yıldıray TOK Gökçetepe Mah.Değirmen Sk.no:11
Hatice BALCI Mıhlı Mah.Yalıpınar 1.sk.no:3
Rahmi ÖTÜ,Cansel SALMANLI,Gülay GÜZELİŞ Sahil Mah.S.Sakallı Cad.no:92