2017 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
981

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.03.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2017/ 13
Gündem 1: 12.12.2016 tarih ve 20163647 sayılı yazımız ile Çanakkale ili ,Ayvacık İlçesi , Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi İ17d 18d 4c pafta , 283 ada ,12 nolu parselin bitişiğindeki Belediyemize ait olan 11 nolu parselde çalışan annelerin çocukları için gündüz bakım evi açılacak olup,açılacak olan çocuk kreşi için kreş bahçesine ihtiyaç bulunduğundan , Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediyemiz sınırları içindeki Mıhlı Mahallesi , Beybağlar Mevkiinde bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz için kreş bahçesi olarak kullanılmak üzere kiralama talebinde bulunulmuş olup , söz konusu yerle ilgili 23.02.2017 tarih ve 744 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı ile talep edilen kiralama işlemine ait ilgili Kurum tarafından Başbakanlıktan gerekli izinler alınarak uygun görülmüş olup, söz konusu kiralama işleminin yapılabilmesi amacıyla gerekli belgelerin ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine , 2017 yılı için belirtilen aylık 150,00TL(Yüzellilira ) kira bedelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.