5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2017 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

2-16.02.2018 tarih ve   Düzenleyici İşlem Taslağı   188700 sayılı Sayıştay Başkanlığı Daireler   Kurulu görüşü doğrultusunda Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik taslağı  konusunun görüşülmesi.

3-Ramazan ayında yeni yapmış olduğumuz aşevinde ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi konusunun görüşülmesi

4-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe  Mahallesi, Hacımustafatepe Mevkii,  i17d22b2b pafta, 244 ada 45 parselde K**** T**** ve Müştereklerinin  adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.

5– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınar  Mevkii,  i17d18c pafta, 343 ada 7   parselde E*** A**** adına kayıtlı taşınmaz ile  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı  Mevkii,  i17d19d pafta, 347 ada 1 parsel ve 349 ada 9 parselde  G***** M**** B*****  adına kayıtlı taşınmazlar  için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının  görüşülmesi

6– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınar  Mevkii,  i17d18c3c pafta, 343 ada 7 parselde E*** A**** adına kayıtlı taşınmaz ile  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı  Mevkii,  i17d19d4d pafta, 347 ada 1 parsel ve 349 ada 9 parselde  G***** M**** B***** adına kayıtlı taşınmazlar  için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının  görüşülmesi.

7– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı  Mahallesi, Mıhlı  Mevkii,  i17d19d4a, i17d19d4b, i17d19d4c,   i17d19d4d,pafta, 228 ada 9,10 parsellerdeki taşınmazlar  için hazırlatılan  1/1000 ölçekl  Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.