BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.04.2018  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:67

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 20/04/2018 tarihinde saat:11:00’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:2/A adresinde işyeri sahibi ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. olan, Küçükkuyu Gökçetepe Şok Satış Mağazası unvanlı işyerinin kendilerine  ait çöplerini çöp toplama kutusunun olduğu bölgeye dağınık ve düzensiz olarak atıldığı, görüntü kirliliği oluşturduğu, halkın huzur ve sükununu bozduğu tespit edilerek tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8.Maddesinin (m) bendi gereği  İlgilisi Şok Marketler Ticaret A.Ş. ye 259.00(İkiyüzellidokuz) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

26.04.2018  tarihli Encümen 1  adet karardan ibarettir.