2018  ŞUBAT  AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.02.2018  Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1-Kurumumuzda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak  personelin ve ücretinin  belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

2- 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Başkanlığımızda dolu ve boş bulunan kadrolarda derece değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

3– Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi  i17d23a  pafta, 306 ada, 11 parselde Hacı Hanife Vakfı ve yetkilisi H****** U*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi.

 

4-  Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi    i17d23a2a pafta, 306 ada, 11 parselde Hacı Hanife Vakfı ve yetkilisi  H****** U***  adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Plan tadilatının görüşülmesi.

 

5– Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi   i17d19d  pafta, 346 ada, 1 parselde C***** K***  adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi.

 

6- i17d19d4a, i17d19d4d pafta, 346 ada, 1 parselde C***** K***  adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Plan tadilatının görüşülmesi.