BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.02.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:11

KARAR ÖZETİ: Hurda malzeme ve eski araçların hurdaya ayrılması                                                                                                                                                                        İdaremiz demirbaş kayıtlarında 2540101020700001 sicil numaralı ve 17 PD 663 plakalı araç, 04/01/2018 tarihinde Narlı Köyü-Edremit D-500 karayolunda karıştığı kaza sonrasında, araçta meydana gelen  ekonomik olmayan arızalar nedeniyle tamir ve onarımının masraflı olması, eski model olduğu için parçalarının bulunamaması sebebi ile kullanılamadığından atıl vaziyette kalarak kurumumuz park alanını gereksiz yere işgal etmesi sebebiyle, söz konusu aracın 237 sayılı Karayolu Trafik Kanunu hükümlerine göre ekonomiye kazandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasına, yapılan işlemler neticesinde hurdaya ayrılan araç olursa, bu aracın  trafikten çekme işlemlerinin yapılmasına, trafikten çekme işlemleri sonunda idarenin demirbaş kayıtlarında çıkarılmasına ve  hurda araçın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmeleri Müdürlüğüne satılmasına  Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:12

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

31.01.2018 tarih ve 0355 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Evren Bayramoğlu Yapı Malz. İnş. San.Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16/01/2018 tarih ve 20180140 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4d pafta, 349 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyasında bahsi geçen parselin bahçe vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yasının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d19d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. 349 ada, 2 parselde bahçe vasıflı Evren Bayramoğlu Yapı Malz. İnş. San.Müh. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:13

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk

İlgilisi Emre BOZKURT ve Ercüment BOZKURT’un  10/01/2018 tarih ve 0117 kayıt sayılı  dilekçesine  istinaden; 31.01.2018 tarih ve 0356 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, i17d23a1b pafta, 248 ada, 5,6,13 ve 20 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi i17d23a1b pafta, 248 ada, 5,6,13 ve 20 nolu parsellerin vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii  i17d23a1b pafta, 248 ada, 5,6,13 ve 20 nolu parsellerde kayıtlı zeytinlik vasıflı Emre BOZKURT ve Ercüment BOZKURT adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:14

KARAR ÖZETİ: Genel

03.01.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Belediye Meclis Kararıyla hibe olarak kabul edilen    Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi Ayhan Özerden Caddesi No:2 adresindeki Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketimizin  ünvanlı şirketimizin Şirket Bilançosuna göre bankada 12.500,00TL nakdi olup; 37.500,00 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. 01.02.2018 tarih ve 0284 sayılı dilekçe eki  Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim ünvanlı şirketin  Yönetim Kurulunun 30.01.2018 tarih ve 4 nolu sermaye taahhütünün yerine getirilmesine ait alınan  kararıyla şirketin ihtiyacından dolayı bilançoda yer alan  kalan 37.500,00 TL ödenmemiş sermayenin  Çanakkale Kordon Ziraat Bankası hesabına yatırılması talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:15

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ali UÇAR   : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akarsu 2. Sok.No:3

Nihat KIRIK  vekili Hüseyin ERDEM : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Barbaros Caddesi No:31

 

01.02.2018  tarihli Encümen  5  adet karardan ibarettir.