2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
641

2020  ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.02.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2020/ 09

Gündem 1:Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve 2020/0284 sayılı teklif yazısı 09.12.2019 tarih ve 2019/72 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2020 yılı Gelir Tarife Cetvelinin

Mali Hizmetler  Emlak birimine ait gelir  tarife cetvelinde. 9. sıradaki yeni su hattı döşenmiş bölgelerden katılım  ücreti ibaresi yerine :

9 YENİ SU ABONELİĞİ KATILIM BEDELİ 600.00 TL

 

2020 Yılı Küçükkuyu Belediyesi İşyeri açma ve çalışma ruhsat birimine ait gelir tarife cetvelinde, diğer ücretler kısmının 1. sırasındaki  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgali ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti) ibaresi  yerine :

DİĞER ÜCRETLER
Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgali ücreti ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar) 1.750,00 TL

 

2020 Yılı Küçükkuyuu Belediyesi İşyeri açma ve çalışma Ruhsat birimine ait gelir tarife cetvelinde, Diğer ücretler kısmının 3. sırasındaki  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı  tezgahı işgali ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti) ibaresi yerine :

Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı  tezgahı işgali ücreti ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar ) 1.250.00 TL

 

2020 Yılı Küçükkuyu Belediyesi imar uygulaması ifraz yola terk öncesi imar durumu  tespit ve çizim ücreti kısmında bulunan. ‘Dosya İnceleme Ücreti ( Eksper ) nakit olarak tahsil edilmesi ibaresi ‘yerine:

Dosya İnceleme Ücreti ( Eksper ) nakit ve kredi kartı ile  olarak tahsil edilmesi 383.00 TL

olarak düzeltilmesinin uygunluğuna Meclis Üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve  E**** Y*****reddi katılan diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 10

Gündem 2:Başkanlık Makamının  30.01.2020 tarih ve 2020/0349 sayılı

teklif yazısı ile hissesinin tamamı Belediyemize ait bulunan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 mayıs 2019 tarih ve 431.04 sayılı yazı eki Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü E.103708 sayılı Belediye Şirketleri ile ilgili Belediye Şirketleri konulu görüş yazısında belirtilen “Şirket genel Kurullarında Belediyeyi temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin Kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda, belediyeyi temsil etmek üzere, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerin belirlenebileceği, ayrıca genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği anonim şirketlerde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde de karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu görüşü doğrultusunda  Şirketimizin 27.02.2020 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan yıllık genel kurul toplantısında Belediyemizi temsilen gerçek kişi 135******** TCKNo’lu Y**** Ş**’in nın görevlendirilmesine, ayrıca Kurumu Temsilen 05.12.2018  tarih ve 2018/63 sayılı Meclis Kararı içerisinde  görevlendirilmesi yapılan  Yönetim kurulu Üyesi Belediyemiz temsilcisi A*** D****’in Belediyemizi temsil yetkisinin iptal edilerek, Belediyemiz temsilciliğine gerçek kişi 135******** TCKNo’lu Y**** Ş**’in atanmasının uygunluğuna  Meclisimizce  katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 11

Gündem 3: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri  tarafından 29/08/2013 – 14/10/2019 tarihleri arasında Belediyemiz Genel İş Yürütümü ile ilgili yapılan Denetim Raporuna  ait cevabi rapor 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.Maddesi “…Denetime ilişkin sonuçlar meclisin bilgisine sunulur.’’ hükmü gereği Meclisin bilgisine sunuldu.

Rapor içeriğine ulaşmak için link ‘e tıklayınız.