2021 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
411

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.10.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No: 100 adresinde bulunan AS1-Cafe Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

 

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Küçükkuyu Belediyesinin 2021 yılı “Ek Bütçe ” talebi konusunun görüşülmesi.

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2022 Mali yılı Gelir-Gider Bütçe bütçesine ait 2021/2-2021/3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonun raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 704 ve 705 adaları arasından geçen 10 metrelik imar   yoluna sokak ismi verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

  • Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli toplantısında 2021/35 nolu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli toplantısında 2021/36 nolu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.