2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
327

2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.03.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine İstinaden istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi uyarınca yetkili bulunan sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

  • Beldemize ait imar planı yapım çalışmaları konusunun görüşülmesi.