18.02.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
302

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  18.02.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:05

Belediyemiz Encümeni 18.02.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

Fen İşleri Müdürlüğünün 18.02.2021 tarih ve 0375 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:91 adresinde bulunan ; tapuda İ17D22B2B pafta, 182 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:416********) Ali Cengiz TAMER’e ait dairenin çatı katı terasında, çatı katında bulunan açık alanın etrafını kapatarak alınmış olan  27.06.2019 tarih ve VZ2K5PH9 belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Değerlendirme Komisyonu kararı ile bu uygulamanın 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilmiş olup, Yapı Kayıt Belgesi  iptal edildiğinden dolayı yapmış olduğunuz yapınız kaçak duruma düşmüş olup;  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 ( Bir ) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde kaçak yapılan çatı teras uygulamasının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararının uygunluğuna  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK’nın 184/1 maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo: 416********) Ali Cengiz TAMER hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

18.02.2021 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.