“2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI”

0
417

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.04.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti  Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No:100 adresinde bulunan AS 1-Cafe  Salonunda  toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan vekillerinin seçilmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek Meclis Kâtibinin seçilmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis üyeleri arasından Belediye Encümenine 2 ( iki ) üye seçilmesi.

4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş  kişiden oluşan imar komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi.

5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş   kişiden oluşan Plan ve Bütçe komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile  görev yapacağının belirlenmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Belediye Meclisinin görevleri başlıklı 18.  Maddesinin gereği  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 7– Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak iki personelin tam zamanlı sözleşmesi ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

 8– Ulusal Bayram günlerinde çalışmak isteyen işletmelere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun

58 ve 59. maddesi gereği Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat  Harc bedelinin belirlenip alınması   konusunun   görüşülmesi

 9– Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi konusunun görüşülmesi. 

10 -5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna ait 2020 yılı Denetim Komisyonu raporunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi uyarınca Meclisin Bilgisine sunulması.

11– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereği  Küçükkuyu Belediyesinin 2020 yılı Faaliyet Raporunun   görüşülmesi.