2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
438

2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.01.2021 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM :

  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.
  • 2021 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacak meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi.
  •  Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
  •  Belediyemizde 2021 yılı içinde çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin yapılması konusunun görüşülmesi.
  •  Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele 2021 yılı için aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi.
  • Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla İşgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden çocuk bahçesi olarak kullanılmak  üzere kiralanan  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar  Mevkii, 283 ada 12 nolu parseldeki taşınmazın  kira bedeli konusunun görüşülmesi.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Belediye Hizmet Garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.
  • 7244 sayılı Kanun ve 2020/27 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Genelgesi kapsamında  kira alacaklarının ertelenmesi ve ertelenen süre kadar sözleşmelerinin uzatılması  konusunun görüşülmesi