2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
219

2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1- Küçükkuyu Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.

2- Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı “Ek Bütçe” konusunun görüşülmesi.

3- 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait revize edilen ücret tarife cetveli taslağının görüşülmesi.

4- 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait revize edilen ücret tarife cetveli taslağının görüşülmesi.

5 – 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli değişikliği ile (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

6- Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak iki personelin tam zamanlı sözleşmesi ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

7- 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 29,30 ve 31. maddeleri gereğince Beldemizde içkili yer bölgesi ile ilgili gelen talepler konusunun görüşülmesi