2023 YILI EYLÜL AYI 04.09.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
179

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.09.2023 Pazartesi Günü saat 15.00’de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM :

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2024 Mali yılına ait Gelir-Gider Bütçe tasarısının görüşülmesi.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (III) sayılı Dolu Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 

  1. Kısmı Yapılaşma Tespitine dair hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.