2023 YILI MART AYI 10.03.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI.

0
36

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 10.03.2023 Cuma Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/28

Gündem :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5673  sayılı   yazısı ile teklif edilen 06.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında  kalan Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 383 ada, 6 parselde bulunan 4744,68 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın  hissedarları  tarafından verilen  12.01.2023 tarih ve 312 sayılı dilekçe  ile Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 383 ada, 6 parselde belediyemize ait olan 4993/158156 hissenin tarafına satış talebi ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/25 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  ve   3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: 06.03.2023 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5673 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 383 ada 6 parselde bulunan 4744,68 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahipleri, 12.01.2023 tarih ve 312 sayılı  dilekçe ile belediyemize müracaat ederek, 383 ada 6 parselde belediyemize ait olan 4993/158156 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

KARAR NO: 2023/29

Gündem :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5674  sayılı   yazısı ile teklif edilen 06.03.2023 tarih ve 2023/22 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında  kalan    Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 186 ada, 13 parselde bulunan 484,57 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın  hissedarı  tarafından verilen  24.01.2023 tarih ve 551 sayılı dilekçe  ile Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 186 ada, 13 parselde belediyemize ait olan 379/2400 hissenin tarafına satış talebi ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/26 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  ve   3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  (İlgisi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 35.Maddesine istinaden Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ(İzinli) ve  gündem maddesinin görüşülmesine katılmamış olup;)  Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: 06.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5674 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 186 ada 13 parselde bulunan 484,57 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahipleri, 24.01.2023 tarih ve 551 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat ederek, 186 ada 13 parselde belediyemize ait olan 379/2400 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemiz hissesi dışında üç hissedarı bulunan 186 ada 13 parseldeki taşınmazın başvuruda bulunan hissedarlar dışında diğer hissedarlarıda bilgilendirmek şartıyla taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

 

 

KARAR NO: 2023/30

Gündem :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5675  sayılı   yazısı ile teklif edilen 06.03.2023 tarih ve 2023/23 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında kalan Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 305 ada 11  parselde bulunan 513,24 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın hissedarı  tarafından verilen  09/02/2023 tarih ve 910 sayılı dilekçe  ile Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 305 ada 11 parselde belediyemize ait olan 131/25662 hissenin tarafına satış talebi ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/27 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18.Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: 06.03.2023 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5675 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 305 ada 11 parselde bulunan 513,24 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi, 09.02.2023 tarih ve 910 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat ederek, 305 ada 11 parselde belediyemize ait olan 131/25662 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

KARAR NO: 2023/31

Gündem  : Mali hizmetler  Müdürlüğünün 02.03.2023 tarih ve 5894  sayılı   yazısı ile teklif edilen ve  06.03.2023 tarih ve 2023/24 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna   havale olan  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesi ve  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi gereği Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için Sürekli İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için SAİS zorunlu hale getirilmiş olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi için kurulması zorunlu kılınan SAİS kabini ve ekipmanları alımı için ödenek fazlalığı bulunan aşağıda yazılı kalemden  377.000,00TL’nin ihtiyaç bulunan bütçe tertibine aktarma yapılması ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/28 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2023 mali yılı Ödenek Aktarılması

KOMİSYON İNCELEMESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, … onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; 16.07.2019 tarih ve 30833 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için Sürekli İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için SAİS zorunlu hale getirilmiş olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi için kurulması zorunlu kılınan SAİS kabini ve ekipmanları alımı için ödenek fazlalığı bulunan aşağıda yazılı kalemlerden 377.000,00TL’nin ihtiyaç bulunan bütçe tertibine aktarma yapılması;

FONK. KODU HESAP KODU DÜŞÜLEN ÖDENEK FONK. KODU HESAP KODU EKLENEN ÖDENEK
AÇIKLAMA MEVCUT ÖDENEK (TL) AKTARILAN TUTAR (TL) KALAN ÖDENEK (TL) AÇIKLAMA MEVCUT ÖDENEK (TL) AKTARILAN TUTAR (TL) OLUŞAN ÖDENEK (TL)
510 37302 MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM  377.000,00  377.000,00         – 520 61290 DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI  603.000,00  377.000,00  980.000,00

 

KOMİSYON KARARI:

16.07.2019 tarih ve 30833 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için Sürekli İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için SAİS zorunlu hale getirilmiş olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi için kurulması zorunlu kılınan SAİS kabini ve ekipmanları alımı için 0510-03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri kodundan, 0520-06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları koduna 377.000,00TL’nin aktarılması; Komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

               Selim ÖNEY                                                                   Selçuk ŞAHİN                                     Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                                        ÜYE                                                           ÜYE

 

KARAR NO: 2023/32

Gündem:  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün     28.02.2023 tarih ve 5852  sayılı   yazısı ile teklif edilen 06.03.2023 tarih ve 2023/25 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Belediye Gelirleri Kanunun kapsamında 10.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı meclis kararıyla kabul edilerek 2022 yılı ücret tarifesine eklenen  ’Kanalizasyona bağlı olan ve artezyen suyu kullananlar ile su hattı olmayıp atıksuya bağlı olan konutlarda yıllık olarak hane başına’’ ücret kalemi  ile  31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 45. Maddesi kapsamında 2023 yılı ücret tarifesine eklenmek üzere Beldemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Endistrüyel Atıksu kapsamında atıksu üreten ve buna bağlı olarak atıksu sayacı bağlantısı yapılacak   (halı yıkama, oto yıkama vb.) işletmeler için, düzenlenen Endüstriyel Atıksu kullanım ücreti  tarifesi ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/29 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Ait Ek Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  28.02.2023 tarih ve 5852 sayılı yazısı ile teklif edilen  Belediye Gelirleri Kanunun kapsamında 10.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı meclis kararıyla kabul edilerek 2022 yılı ücret tarifesine eklenen  ’Kanalizasyona bağlı olan ve artezyen suyu kullananlar ile su hattı olmayıp atıksuya bağlı olan konutlarda yıllık olarak hane başına’’ ücret kaleminin ;

                      

Gelirin Türü Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi Tarife Ücreti
Ücret 2464 S.K. 97. Md. Kanalizasyona bağlı olan ve artezyen suyu kullananlar ile su hattı olmayıp atıksuya bağlı olan konutlarda yıllık olarak hane başına Adet 400,00TL

 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ;Madde 45:

‘’h) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir. ‘’

‘’ı) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.’’hükümleri gereğince 2023 yılı ücret tarifesine eklenmek üzere Beldemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Endistrüyel Atıksu kapsamında atıksu üreten ve buna bağlı olarak atıksu sayacı bağlantısı yapılacak   (halı yıkama, oto yıkama vb.) işletmeler için, düzenlenen Endüstriyel Atıksu kullanım ücreti  tarifesinin

 

Gelirin Türü Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi Tarife Ücreti
Ücret Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Endüstriyel Atık su kullanım ücreti m3 10,00TL

KOMİSYON KARARI:

2023 Mali yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerinin incelemesi sonucunda; Komisyonumuzca tarifenin raporumuzda belirtildiği şekliyle Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

KARAR NO: 2023/33

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.Maddesi gereğince gündem dışı CHP Meclis Üyelerinden   Vedat YALÇIN, Hasan TOP ve Selçuk ŞAHİN   tarafından  verilen ve  06.03.2023 tarih ve 2023/27 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen    Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf  Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak  Usul Ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik kapsamında 09.12.2022 tarih ve 2022/84 sayılı Meclis  Kararıyla    kabul edilen ;  Katı Atık Ücret tarifesi  ile ilgili  beldemizde faaliyet gösteren ticari işletme sahiplerinin ülkemizde  yaşanan hayat pahalılığı ve ham madde gereksinimi  ihtiyacı doğrultusun da yaşanan küresel ekonomik zorluklar neticesinde ,elektrik, su ve yüksek kira  giderlerinde yapılan zamlar sonucu günün koşulları göz önüne alınarak ticarethanelerin ücret tarifesinde indirim yapılmasına dair teklif ile ilgili Meclise sunulan 08.03.2023 tarih 2023/30 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 09.12.2022 tarih ve 2022/84 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinde indirime gidilmesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Çevre ve Orman bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı  Ve Evsel Katı Atık Bertaraf  Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak  Usul Ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik kapsamında katı atık ücret tarife raporu doğrultusunda  09.12.2022 tarih ve 2022/84 sayılı Meclis  Kararı ile   kabul edilen ;  Evsel Katı Atık Ücret tarifesi  ile ilgili  beldemizde faaliyet gösteren ticari işletme sahiplerinin ülkemizde  yaşanan hayat pahalılığı ve ham madde gereksinimi  ihtiyacı doğrultusun da yaşanan küresel ekonomik zorluklar neticesinde ,elektrik su ve, yüksek kira  giderlerinde yapılan zamlar sonucu günün koşulları göz önüne alınarak ticarethanelerin ücret tarifesinde yüzde yirmi oranında indirim yapılması;

    2023 KATI ATIK TARİFESİ SONUCU BELİRLENEN YENİ ÖDEME CETVELİ    
               
    BİNA   1-Personel   2- Yatak   3-Kullanım alanı (m2):   4-Koltuk 5-Öğrenci sayısı:      
    GRP   Sayısı:   Kapasitesi:         Sayısı:        
                       
  1   99.360,00-TL     81.144,00-TL     62.928,00-TL           56.304,00-TL 46.368,00-TL      
    2   62.928,00-TL   46.368,00-TL     38.088,00-TL         31.464,00TL 28.152,00-TL      
  3   46.368,00-TL   31.464,00-TL   28.152,00-TL 19.872,00-TL 15.732,00-TL      
    4   19.872,00-TL   15.732,00-TL     11.592,00TL   9.936,00-TL 8.114,40-TL      
  5   11.592,00-TL     9.936,00-TL   6.955,20TL             6.624,00TL 5.630,40-TL      
    6   6.624,00-TL     5.630,40-TL     3.477,60L           3.146,40-TL   2.450,88-TL      
  7 2.450,88-TL     1.937,52TL   1.324,80TL             1.126,08- TL                         828,00-TL      

                 

KOMİSYON KARARI:

2023 Mali yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi ile ilgili  beldemizde faaliyet gösteren ticari işletme sahiplerinin ülkemizde  yaşanan hayat pahalılığı ve ham madde gereksinimi  ihtiyacı doğrultusun da yaşanan küresel ekonomik zorluklar neticesinde ,elektrik su ve, yüksek kira  giderlerinde yapılan zamlar sonucu günün koşulları göz önüne alınarak ticarethanelerin ücret tarifesinde yüzde yirmi oranında indirim yapılması ile ilgili inceleme sonucunda; Komisyonumuzca tarifenin raporumuzda belirtildiği şekliyle Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE