2023 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI.

0
207

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.03.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

GÜNDEM :

1- Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi konusunun görüşülmesi.

2- Adatepe 527 Ada, 1 parselin katı atık aktarma istasyonu olarak kullanılmak üzere Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5673 sayılı, Mıhlı Mahallesi, İ17d18d3d pafta, 383 ada, 6 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 5674 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 186 ada, 13 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih  ve 5675  sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 305 ada, 11 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

6- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Bütçede  fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesi.

7- 2023 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait  ücret tarife cetveli taslağının görüşülmesi.

8- Belediyemize bağlı Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yapılacak olağan Genel Kurulunda Belediyemiz temsilcisinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.