2023 YILI MAYIS AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

0
88

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.05.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/42

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2023 tarih ve 2023/7094 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği hazırlanarak; Belediye Encümeninin 13.04.2023 tarih ve 2023/72 sayılı Kararı ile incelemeye alınıp yasal süresi içerisinde incelip 27.04.2023 tarih ve 2023/80 sayılı karara bağlanarak Belediye Meclisine sunulan 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesabının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/43

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2023 tarih ve 2023/7174 sayılı yazısı ile ilgilileri C**** G**** ve G***** Z**** tarafından verilen 27.08.2021 tarihli dilekçe ile Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, tapuda 310 ada, 17 parselde bulunan F**** Sitesi ile tapuda 359 ada, 1 parselde bulunan F****** Evleri arasında kalan sokağa 1881 Sokak veya Atam Sokak isimi verilmesine dair talebin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “Meydan, Cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; …” hükmü gereği teklifin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/44

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2023 tarih ve 2023/7175 sayılı teklif yazısı ile ilgilisi S**** Ö*** tarafından verilen 23.03.2022 tarihli dilekçe ile Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, A***** Sokak isminin Arabacı Sedad Sokak olarak değiştirilmesine dair talebin;  5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “Meydan, Cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; …” hükmü gereği teklifin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/45

Gündem 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/05/2023 tarih ve 2023/7155 sayılı teklif yazısı ile ilgilisi S***** M***** M****** tarafından verilen 16/08/2022 tarihli dilekçe ile Küçükkuyu Beldesi, S****  Mahallesi, D**** Sokak isminin Dr. Orhan TUNALI Sokak olarak değiştirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “Meydan, Cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek;  hükmü gereği teklifinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/46

Gündem 5: Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/05/2023 tarih ve 2023/7179 sayılı teklif yazısı ile Ç**** P***** Ürünleri Turizm İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından verilen 03.05.2023 tarih ve 3245 sayılı dilekçe ile Mülkiyeti Belediyemize ait G******** Mahallesi, 283 ada, 1 parselde 1002.50 m² arsa vasıflı, Meri İmar Planında “Belediye Kültürel Tesis Alanında” kalmakta olan Emsal: 0,60 yoğunluklu, en çok 2 katlı yola ve yeşil alana bakan cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olan söz konusu taşınmaza kayıtsız ve şartsız olarak Beldemizin Sosyal ve Kültürel tesis ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan yapının kaba inşaatının (çatı, sıvaya kadar ve sıva dâhil olmak üzere)  imalatlarının yapımı ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı (g) bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. ”hükmü doğrultusunda Başkanlığımız ile başvuru sahibi firma ile protokol düzenlenmesine ve protokolü imzalamak üzere  Küçükkuyu  Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.